Pravo Evropljana na slobodu izbora pri vakcinisanju.

Pravo Evropljana na slobodu izbora pri vakcinisanju. Potpišite Evropsku peticiju o slobodi i informisanom pristanku na vakcinaciju ! U Povelji o temeljnim ljudskim pravima Evropske unije (1) jasno piše: „U području medicine i biologije mora se poštovati slobodan i informirani pristanak.“ Približno 40% građana Evropske unije (2) nema to temeljno pravo kad se suoče sa vakcinisanjem . To je kršenje naših univerzalnih ljudskih prava. Američki je Vrhovni sud 2011. godine u presudi napisao da su cjepiva „neizbežno rizična“ (3), stoga obavezno vakcinisanje nametnuto građanima nije niti medicinski, niti etički prihvatljivo,…

Read More