Centar za socijalni rad Paraćin-subvencije za prevoz starih lica u 2017

Centar za socijalni rad Paraćin-subvencije za prevoz starih lica u 2017 Opštinsko veće je na 95. sednici zaključilo raspravu o Predlogu rešenja o visini iznosa za subvenciju prevoza za stara lica u 2017. godini.  U predlogu rešenja o visini iznosa za subvenciju prevoza za stara lica u 2017. godini utvrđeno je da lica od 75 godina i starija, koja imaju prebivalište na terotoriji opštine Paraćin, imaju pravo na subvenciju prevoza u prigradskom linijskom prevozu od strane opštine Paraćin, u iznosu od 80 odsto od cene, a lica između 65 i…

Read More

Počelo primanje zahteva za budžetske subvencije

Počelo primanje zahteva za budžetske subvencije Centar za socijalni rad u Paraćinu je počeo sa primanjem zahteva za 80% budžetskih subvencija za utrošenu vodu i iznošenje smeća socijalno ugroženog stanovništva Paraćina tj. 55% subvencionisanje računa za vodu ostalih kategorija stanovništva .Zoran Djordjević -administrativni radnik u centru za socijalni rad u Paraćinu  je izjavio da na subvenciju od 55%  na vodu  imaju skoro svi gradjani Paraćina .   Centar za socijalni rad Direktor: Biljana Milenović – Stojanović, dipl. sociolog Adresa: Kragujevačka 4 Telefon: 035/563-739 email: biljanamstojanovic@gmail.com

Read More