CENTAR ZA OBRAZOVANJE, EDUKACIJU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U JAGODINI

Print Friendly, PDF & Email

CENTAR ZA OBRAZOVANJE, EDUKACIJU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U JAGODINI

LICENCE , SERTIFIKATI , DOKVALIFIKACIJE I PREKVALIFIKACIJE – SVE NA JEDNOM MESTU U JAGODINI 

CENTAR ZA OBRAZOVANJE, EDUKACIJU I STRUČNO        OSPOSOBLJAVANJE

Centar za obrazovanje, edukaciju i stručno osposobljavanje osnovan je u Jagodini u cilju stvaranja organizovane i stručne baze ljudskih resursa, koji će biti sposobni da u procesu tranzicije i globalizacije, prepoznaju svoj interes i interes društva.

Cilj Centra jeste obrazovanje, edukacija, stručno osposobljavanje i obučavanje pojedinaca za stvaranja kvalitetnih stručnih kadrova u zemlji i inostranstvu. Proces teče  kroz naučno- istraživački rad, kao i plasiranje i prezentovanje naučnih poduhvata . Pod ciljem Centra podrazumeva se i učešće na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, kongresima, tribinama i dr.

Centar za obrazovanje u Jagodini Vam nudi mogućnost studiranja na više fakulteta : 

– Fakultetu za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF)-

Menadžment u sportu, zdravstvu, turizmu, vazduhoplovstvu, medijima i komunikologiji; Ekonomija; Primenjene informacione tehnologije. Svi smerovi imaju akreditovane osnovne I master akademske studije.

– Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe iz Novog Sada

na osnovnim I master akademskim studijama na smeru Opšte pravo.

– Visokoj školi socijalnog rada iz Beograda-

socijalni rad; logopedija; okupaciona terapija. Svi smerovi imaju akreditovane osnovne I master akademske studije.

– Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija iz Beograda-

(osnovne, specijalističke i master strukovne studije)

– Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija “prof.dr Radomir Bojković” iz Kruševca-

turizam i ugostiteljstvo (osnovne, specijalističke i master strukovne studije).

Davidov kalupi Jagodina -metalik prehrambene boje

Mogućnost plaćanja školarine na 12 rata, u cenu školarine su uračunati ispiti, udžbenici i overa semestra.

U saradnji sa Asocijacijom sistemskih terapeuta iz Beograda organizuje edukacije iz oblasti sistemske porodične psihoterapije.  Edukacija se odvija po programu koji je usaglašen sa standardima Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS), Evropske asocijacije za psihoterapiju (EAP) i Evropske asocijacije za porodičnu terapiju (EFTA). Program edukacije se odvija kroz teorijski, praktični i lični iskustveni rad.

Mogućnost sticanja licenci i sertifikata, kao i dokvalifikacija i prekvalifikacija na više od 250 kurseva i profila srednjestručnog obrazovanja.


O svemu što Vas interesuje u vezi sa Vašim obrazovanjem obratite se na telefon

064 920 45 48

ili u prostorijamam

Centra za obrazovanje u Ul. Vuka KIaradžića 2, Jagodina.


Srbijanews foto-video

Related posts