“ANTIVAKCINALNI SVEDOCI “PROTIV “SOROŠEVIH PLAĆENIKA “

Print Friendly, PDF & Email

“ANTIVAKCINALNI SVEDOCI “PROTIV “SOROŠEVIH

PLAĆENIKA “

Večita bitka Satane protiv ljudi -bitka dobra i zla !

Vladimir Cimerman

U Srbiji uveliko traje rat ljudi koji su za slobodu izbora pri vakcinaciji tj protiv prisilne vakcinacije koju nam nameće država Srbija sa jedne strane i sa druge jak farmaceutski lobi koji se služi tehnikom diskvalifikacije neistomišljenika ,preteći visokim kaznama i svaljujući odgovornost na njih za neke buduće epidemije.
Država nastupa sa pozicije sile ,i unapred svojim zakonima štiti lekare i proizvođače vakcina svake odgovornosti od moguće štete nastale prisilnom vakcinacijom .

U medijima je dosta prostora dato krivičnoj prijavi protiv javnih ličnosti i drugih lica koje se protive obaveznoj vakcinaciji. Ono sa čime urednici nisu upoznati je to, ko zapravo podnosi prijavu.

Jedan od dva pokretača prijave je Vladimir Cimerman ( poznat kao Cimivax kako sebe naziva ), vođa grupe botova pod nazivom Šr Sladjana Velkov, a koji je već kažnjen sa 50.000 dinara od strane Odeljenja za visokotehnološki kriminal zbog ugrožavanja bezbednosti. Grupa se predstavlja kao “zabrinuti roditelji”.

Blic ga čak u svom članku od 03.02.2018. proglašava doktorom ( iako on to nije već je nezaposleni turizmolog a nije čak ni roditelj ) koji je podneo krivičnu prijavu protiv 43 lica koje je on proglasio protivnicima obavezne vakcinacije .

Od dosijea, više zabrinjava njegov eugeničarski stav prema deci sa posebnim potrebama, a po kojem postaje ozloglašen na društvenoj mreži na kojoj ordinira. Medijskim kućama nije poznato da zapravo daju podršku agendi sitnog kriminalca, čija je briga za zdravlje dece Srbije tolika, da bi svoje ostavio u ustanovi, ukoliko ne bi bilo savršeno, a tuđu sa Down sindromom javno proglašava škartom i šalje “pod mač”.

Vladimir Cimerman

Njegove izjave postaju “popularne” po zlu, i saradnja sa istim se može jako loše odraziti na reputaciju novinara i kuća od kojih dobija prostor i podršku.

Ono čemu se protivi ovaj čovek je slobodna volja pacijenta da odluči o bilo kom segmentu svog lečenja (Prevenciji,Dijagnozi,Terapiji ,Rehabilitaciji i Istraživanjima ).

On se zalaže za slepo poštovanje zakona ,koji su napisali potkupljeni političari u saradnji sa lekarima koji su već na platnom spisku farmako lobija .

Ako za carski rez treba prethodna saglasnost pacijenta tj ako je to stvar izbora majke ili lekara ,da li će onda majka/dete ili lekar biti krivično gonjen zbog eventualnog smrtnog ishoda pacijenta .

Ako je informacija pacijentu potpuna i iskazana tako da je pacijent potpuno razume ,da razume šta su posledice činjenja ili nečinjenja i ako onda on na osnovu takvog suda donese sopstvenu odluku onda je samo on odgovoran za posledice.
U suprotnom ako je eventualni pristanak dobijen na neetički način ,ako nije upoznat sa činjeničnim stanjem na pravi način lekar mora biti zakonski sankcionisan .Nažalost u mnogim zemljama zakonski nije to regulisano .

Zakon štiti lekare i proizvođače vakcina od bilo kakve odgovornosti .

Da vidimo šta kaže Ženevska deklaracija :Ni pod pretnjom neću koristiti medicinska znanja tako da kršim ljudska prava ili ugrožavam građanske slobode “

Na Nirnberškom kongresu je doneto da “Osoba treba da bude u situaciji da slobodno može da vrši izbor , bez ikakvog uticaja sile ,prevare,lukavstva ,prinude,pogrešnog procenjivanja ili drugih prikrivenih oblika primoravanja “

Lekarski kodeks nam kazuje “Lekar mora poštovati pravo pacijenta da prihvati ili odbije lečenje “
Svaki roditelj ima ustavno pravo na slobodu izbora .

Diskriminacija koju Vladimir Cimerman iskazuje prema osobama sa posebnim potrebama je kažnjiva prema Ustavu srbije u odeljku Zabrana diskriminacije – Član 21 – Zabranjena je svaka diskriminacija, neposredna ili posredna, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti i psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

Nadam se da će država reagovati na opravdan gnev roditelja protiv ovakvog govora mržnje ,posebno roditelja dece sa posebnim potrebama ,koje bi ovaj EUGENIČAR želeo videti mrtve jer njegove reči “pod mač “zapravo to i znače zar ne !?

Eugenika je program za poboljšanje ljudske vrste i to tako što bi trebalo sprečiti „inferiorne ljude“ da imaju decu (negativna eugenika) i podsticati one „superiorne“ da se što više razmnožavaju (pozitivna eugenika). Pojam je nastao iz dve grčke reči (eu- i genos) što bi u bukvalnom prevodu značilo “dobri geni”. Prema ideji eugenike, ljudski progres je ugrožen širenjem gena (kroz reprodukciju) siromašnih, slabih i bolesnih koji bi trebali biti eliminisani prirodnom selekcijom.

Related posts