Podizanje zasada voća i vinove loze

Print Friendly, PDF & Email

Podizanje zasada voća i vinove loze

Darko Jevremović

U današnje vreme poljoprivredna proizvodnja je veoma neizvesna, došli smo do toga da gotovo više ne možemo odlučiti kojim segmentom poljoprivredne proizvodnje se baviti. Voćarstvo kao jedana od grana poljoprivredne proizvodnje predstavlja ekonomski najisplativiju opciju u zavisnosti od tipa zasada voća. Voćarstvo na teritoriji Pomoravskog okruga je u manjoj meri zastupljeno u odnosu na druge delove centralne, zapadne i istočne Srbije,kaže za naš list apsolvent agronomskog fakulteta u Čačku- Darko Jevremović.

U zapadnom delu Srbije imamo Arilje, Užice, Požegu, Ivanjicu gde je proizvodnja maline dominantna, takođe u tom kraju je i Čačak kao značajan centar voćarske proizvodnje kao što je slučaj i sa Topolom gde je u odnosu na druge grane poljoprivrede dominantna voćarsko-vinogradarska proizvodnja. Tu je i Smederevo kao značajniji voćarski  centar gde se uzgajaju jabuke i breskve .

Pored toga zasadi voća se sve češće podižu i u Vojvodini ,u samoj ravnici. Ne smemo izostaviti ni proizvodnju sadnog materijala voćaka koja je najzastupljenija u okolini Kruševca i Trstenika.

Kod nas u Pomoravlju i Levču  i pored izuzetnih uslova za podizanje voćnih zasada taj potencijal nije dovoljno iskorišćen.
Pri podizanju zasada voćaka prvenstveno treba voditi računa o skupu agroekoloških uslava koji obuhvataju klimatsko zemljišne karakteristike.

U Levačko-Pomoravskoj oblasti u zavisnosti od lokaliteta, ti uslovi variraju u manjoj ili većoj meri.

Od klimatskih faktora najbitiniji su: svetlost, temperatura, vlaga sa padavinama kao i vazduh. Kod  zemljišnih faktora gledaju se prvenstveno, zemljište sa svojim  fizičko-biološkim i hemijskim osobinama (poroznost, struktura, fiziološka i ukupna dubina) kao i druge, a od bioloških ukupni broj mikroorganizama.

Davidov kalupi Jagodina -metalik prehrambene boje

Od hemijskih osobina bitne su sadržaj hraniva, humusa, pH vrednost, sadržaj karbonata.
Takođe je bitan  izbor voćne vrste, a u okviru vrste- sorta je od posebnog čak i presudnog značaja. Voćnu vrstu trebamo izabrati na osnovu agorekoloških uslova koji datiraju na određenom lokalitetu da bi sama voćna vrsta ostvarila svoj maksimalni potencijal.
Blizina tržišta, otkupnih centara, hidromelioracija je isto jedan od faktora kojima se posvećuje pažnja.

Sadni materijal koji se koristi za podizanje zasada trebalo bi da bude od renomiranijih proizvođača, obavezno sa sertifikovanim sadnim materijalom etikete plave boje ili standarnim sadnim materijalom etikete narandžaste boje koji nam daju garanciju da je to vrsta i sorta koju smo tražili.

Moje lično mišljenje je da treba podizadi zasade trešnje i leske koji će u narednom periodu biti deficitarni na tržištu i na vreme se pripremiti za takvu situaciju.

Takođe kada je reč o pripremi parcele za samo podizanje zasada neophodno da je na parceli izvršen plodored, dobro nađubriti zemljište stajnjakom 30 do 50 t/ha, izrigolovati na dubinu veću od 80 cm, a pre toga trebalo bi parcelu iščistiti od korova prskanjem totalnim herbicidima.

Samu sadnju voćaka treba izvršiti u kasnu jesen, nakon toga obavezno zaliti sadnice iako je jesen a radi stvaranja boljeg kontakta zemljišta i korenovog sistema i istiskivanja vazduha. Trebalo bi obavezno  i zaštititi sadnice mrežicom od glodara i prekratiti ih na određenu visinu 70 do 80 cm a presek premazati kalemarskim voskom.

Vision Bios Jagodina MobViber 0604850848

Mnogo toga treba uraditi pre i posle sadnje voćaka  a  nešto što svako od nas treba razmisliti da treba uraditi  je i osiguranje voćnih zasada .Davno je prošlo vreme gledanja u nebo i moliti se Bogu  da u jeku nevremena što bolje prođeš -najbolje je rasmišljanje mnogo unapred a to je osiguranje roda  i zasada u nekoj osiguravajućoj kompaniji .

Članak napisao apsolvent agronomskog fakulteta u Čačku- Darko Jevremović.

Related posts