Kakva nam je hrana -takve su nam misli , kakve su nam misli -takva su nam dela.

Print Friendly, PDF & Email

Kakva nam je hrana -takve su nam misli , kakve su nam

misli -takva su nam dela.

Milun Vasić otvara predavanje ispred Narodne biblioteka Radislav Nikčević

 

Predavanje Udruženja za zdravlje, umetnost i lepotu življenja „Bios“ iz Novog Sada, o uticaju ishrane na naš organizam i mentalni sklop, održala je u biblioteci „Radislav Nikčević“ u Jagodini , Miljka Stefanović, profesor ishrane i predsednik Udruženja.

Hrana je najosnovnija potreba života. Njena svrha je da hrani tijelo, um i dušu. Hrana bi nam trebala dati život, očistiti naše tijelo i izdići naš duh. Hrana ne bi trebala biti samo gorivo za naše fizičko tijelo.

Hrana nije namijenjena da njome samo napunimo želudac: Ona nam daje kvalitet naših  misli!

Svako od nas je imao iskustvo da je probao hranu  koja je napraavljena s ljubavlju i osjetio je  trenutnu transformaciju svijesti, nakon čega je slijedio osjećaj uzajamne ljubavi prema osobi koja ga je pripremila. Činjenica je da hrana pripremljena s namjerom ljubavi može komunicirati na bilo kojem jeziku.

Takva hrana ima sposobnost razbijanja  barijere i može preokrenuti ljutnju u ljubav, strah u povjerenje i neznanje u prosvjetljenje. To je više nego vidljivo  u ljubavnoj razmjeni između majke i djeteta.

Pet elemenata

Prema taoističkoj filozofiji, sve pojave u prirodi i sve što postoji svrstano je u pet elemenata. To su drvo, vatra, zemlja, metal i voda. Ovi elementi ne samo da grade materijalne strukture, već stvaraju i prirodne zakone koji upravljaju promenama žive i nežive materije. Svakom od ovih elemenata odgovara određeno doba godine, strana sveta, okruženje i određeni organi ljudskog tela, emocije, boja, ukus, zvuk….

Drvu odgovara proljeće i simbolizira rast i razvoj, rađanje energije. Zelena boja, kiseli ukus, vetrovito okruženje…
Vatri odgovara leto i simbol je kulminacije Yanga. Crvena boja, gorki ukus, toplo okruženje…
Zemlji odgovara kasno leto, predstavlja centar i sadrži sve elemente. Žuta boja, slatki ukus, vlažno okruženje…
Metalu odgovara jesen i predstavlja kompaktnost i koncentraciju, simbolizira rad. Bijela boja, ljuti ukus, suvo okruženje…
Vodi odgovara zima i simbol je kulminacije Yina. Tamno plava do crna boja, slani ukus, hladno okruženje…

U toku svakog dana postoji vremenski period koji odgovara nekoj sezoni. Tako proleće odgovara periodu ranih jutarnjih sati do sredine jutra. Leto je period od sredine jutra do sredine dana, kasno leto odgovara sredini dana, jesen periodu posle ručka i ranog predvečerja. Zima je noć.

Na teoriji pet elemenata zasniva se dijagnostika i terapija prema kineskoj medicini. Osnovu kineske medicine u teoriji pet elemenata, čini Yin i Yang energija. Ove dve energije se međusobno smjenjuju i dopunjuju. Ravnoteža pet elemenata održava ravnotežu Yina i Yanga, što omogućava pravilno funkcioniranje stvari i pojava u prirodi. U čovjeku se ravnoteža Yin i Yang energije očituje u vidu parnih solidnih i šupljih organa. Svaki od solidnih organa ima svoj par u šupljim organima. Oni se neprekidno menjaju u skladu sa prirodnim kretanjima, te zavise o spoljnim i unutarnjim stanjima čoveka.

Sve pojave u prirodi podležu stalnim promenama.

Ljudski organi i uticaj 5. elemenata na njih

Tako imamo ciklus rađanja i stvaranja u prirodi, prema kojemu svaki od ovih pet elemenata utiče na stvaranje sljedećeg elementa. Drvo kada gori stvara vatru, vatra kad sagori stvara zemlju, iz zemlje se pak vadi metal, metal je topiv poput vode koju i stvara, a voda pak omogućava rast drveta. I tako smo na kraju, a istovremeno na novom početku. U ljudskom organizmu ovaj ciklus promatramo kroz odnos solidnih Yin i šupljih Yang organa.

Yin organi; na rad jetre utiče rad srca, na rad srca utiče rad slezene i gušterače, slezena i gušterača utiču na rad pluća, pluća na rad bubrega, a bubrezi na jetru.
Yang organi; na rad žuči utiče rad tankog creva, na tanko crevo želudac, želudac utiče na rad debelog creva, debelo crevo utiče na rad mokračnog mehura, mokračni mehur na rad žuči.

Istovremeno u prirodi u i čoveku odvija se i ciklus koji podrazumeva razaranje i smrt onoga što je nastalo sa ciklusom rađanja i stvaranja.  Prema ovom zakonu svaki od ovih pet elemenata koči drugi u nizu element koji dolazi iza njega, tako da ne dopušta da jedan element prevlada nad drugim. Vatra topi metal, zemlja upija vodu, metal seće drvo, voda gasi vatru, drvo pokriva zemlju. Ovaj ciklus također nam objašnjava uzajamne odnose pojedinih organa.

  • Bolesno srce ugrožava rad pluća, bolesna slezena i pankreas ugrožavaju rad bubrega, bolesna pluća ugrožavaju rad jetre, bolesni bubrezi ugrožavaju rad srca, bolesna jetra ugrožava rad slezene i gušterače
  • Poremećaji tankog crijeva dovode do poremečaja debelog crijeva, bolestan želudac ugrožava mokračni mjehur, poremečaj debelog crijeva ugrožava žuč, bolestan mokračni mjehur ugrožava tanko crijevo, bolesna žuč ugrožava želudac.

Svi ti međusobni odnosi i djelovanja imaju zadatak da održavaju ravnotežu u okolini, fizičkom, energetskom i psihičkom telu, te životu uopšte .

Davidov kalupi Jagodina -metalik prehrambene boje

Naša osnovna misija je da radimo analize kako da pomoću hrane i resursa koje imamo u prirodi pokušamo da vratimo organizmu svoju homeostazu, tj. harmoniju kako bi organizam počeo da funkcioniše kako treba i da bude sposoban da se samoisceli. Danas imamo jako puno problema sa imunitetom, a nikako da objasnimo da je to narušavanje harmonije ili homeostaze. Ne znači da je čovek zdrav ako ga ništa ne boli. Ako pravi kardinalne greške u životu, poslu, trebalo bi da se zapita kakvo mu je zdravlje: mentalno, duhovno i fizičko –rekla je predsednica Udruženja profesor Miljka Stefanović.

 

Related posts