Srbija izmedju Evropske Unije i Rusije

Print Friendly, PDF & Email

Srbija izmedju Evropske Unije i Rusije

Srbski ekonomisti o mogućim putevima raspleta krize u Srbiji.

RUSIJA & EU

Predavači na ovoj tribini koja će se održati u sredu 13. septembra 2017.-te godine ,u sali Pomoravskog okruga u jagodini sa početkom od 18 časova su poznati Srbski ekonomisti :


Dragan Petrović

je rođen 20. jula 1964. godine u Beogradu. Diplomirao je na četiri fakulteta u okviru državnog univerziteta u Beogradu, na kojima je prethodno paralelno studirao i to: na Ekonomskom (1999), na Sociologiji (2000), na Istoriji (2000) i na Političkim naukama (2002). Završio je postdiplomske studije na Geografskom fakultetu u Beogradu, na odseku Ekonomska geografija i odbranio magistarsku tezu «Razvoj i razmeštaj industrije Beograda u 19. veku i 20. veku 2003. godine. Završio je postdiplomske studije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, odsek Međunarodni odnosi i odbranio je magistarske tezu «Francusko – jugoslovenski odnosi u vreme Alžirskog rata 1952-19642008. godine. Doktorirao je na Prirodno- matematičkom fakultetu u Novom Sadu, oblast Politička geografija 2007. godine sa temom disertacije «Rusija na početku 21 veka – geopolitička analiza». Stalno je zaposlen u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu, kao naučni – saradnik (u toku je administrativni proces za prelazak u zvanje višeg naučnog saradnika – vanrednog profesora).


Branko Dragaš

je  2003.g. osnovao udruženje privrednika Privredna snaga Srbije – PSS.Decembra 2003.g. bio je nosilac liste na parlamentarnim izborima Privredna snaga Srbije (PSS) i dijaspora – kao grupa građana osvojili – 14.113 glasova.Ponudio građanima Srbije Novi ekonomski program i Vladu nacionalnog spasa za pokretanje privrede.Juna meseca 2004.g. osnovao UMA – Udruženje malih akcionara Srbije. UMA Srbije je od juna 2004 – avgusta 2007. udružila preko 200.000 akcionara u preko 1200 preduzeća, raskinula ugovore u više od 350 preduzeća, podigla cene akcija na berzi u više od 530 preduzeća i održala više od 3000 predavanja širom Srbije.Novembra 2004. godine postao menadžer Opštine Trstenik.
2005. U julu mesecu osnovao EKONOMSKI POKRET – udruženje građana koje ima politički i ekonomski program za spas Srbije i koje se priprema za izbore 2009-2012.
2001-2006. Traje kontinuirana zabrana od strane režima, uprkos tome što zastupa 210.000 akcionara ili ljudi koji je trebalo da dobiju akcije ili one čije su akcije preotete.Maj 2007 – ekonomski konsultant Srpske narodne stranke u Crnoj Gori.Septembar 2007 – konsultant UDAU BiH.Novembar 2007 – konsultant Sindikata pravosuđa.Decembar 2007 – osnivač POSLOVNE BERZE.Kolumnista opozicionog lista TABLOID.Nije član nijedne stranke.Živi i radi u Beogradu.


Dragan Radović

Dragan Radović je rođen 8. avgusta 1961. u Beogradu, u radničkoj porodici. Po obrazovanju je ekonomista. 
Od 1990. godine se bavi knjigovodstvom i poreskim savetovanjem. Vodio je knjigovodstvenu agenciju Kvatro u Beogradu. Učestvovao je u više postupaka prodaje domaćih privatnih firmi strancima.
Čest je gost lokalnih radio i TV stanica širom Srbije, gde objašnjava kako se zemlja za kratko vreme može izvući iz ekonomske krize. 
Njegove analize poreske politike i sive ekonomije objavljivljuju štampani mediji u Srbiji i ekonomski portali.

ULAZ ZA SVE POSETIOCE JE SLOBODAN I BESPLATAN !

Related posts