Politika vakcinacije može da bude samo preporuka a nikako prinuda

Print Friendly, PDF & Email

Politika vakcinacije može da bude samo preporuka a

nikako prinuda

MEĐUNARODNI ZAKON NE DOZVOLJAVA PRISILNU VAKCINACIJU!

2005-e godine Unesko je doneo” Univerzalnu deklaraciju o bioetici i ljudskim pravima” a na osnovu konsezusa 93 države u kojoj piše:

Bilo koja medicinska intervencija ,može da se uradi samo posle slobodnog i informisanog pristanka osobe na osnovu adekvatne informacije .Takodje piše da interes nauke ili društva ne može da bude iznad ovoga .
Vision Bios Jagodina MobViber 0604850848
Ova izjava je nastavak medicinske Hipokratove zakletve koja je nastala pre 2500 godina :”Doktor mora da radi za dobro svojih pacijenata i ne sme nikad da ih povredi “Tu se jasno stavlja kredo da interes individualnog pacijenta je iznad kolektivnog ili “Stada “.
Iz toga nesumnjivo proizilazi da  politika vakcinacije može da bude samo preporuka a nikako prinuda.Veza izmedju doktora i pacijenta se zasniva na poverenju a bilo kakva prinuda to potkopava i izaziva podozrenje u očima pacijenata i to poverenje nesumnjivo potkopava .Takav odnos nam je bio poznat  u apsolutističkim društvima (nacistička Nemačka idr.).
Pojedinci za sebe i za svoju maloletnu decu za koju su odgovorni imaju pravo da prihvate ili odbiju preventivnu medicinsku intervenciju a na osnovu adekvatnih informacija i bez prisile pretnjom gubitka ekonomskih i obrazovnih benificija .
Osnovna pozicija vakcinacije mora da bude informisani pristanak a sve ostalo je prinuda .Prinuda i prisilna obaveza  uništava poverenje i smanjuje osnovno pravo na život ,slobodu ,telesni integritet,privatnost informisanog pristanka i pravo roditelja da donesu ispravnu odluku .U većini razvijenih zemalja se poštuje ovaj princip i vakcinacija se samo preporučuje
Takodje -ako država traži obaveznu vakcinaciju onda mora da ima jaku obavezu da obezbedi delotvoran pravni lek za oštećene od prisilne vakcinacije .
Kako je kod nas presudite sami .
JAGODINSKI OGLASI

Related posts