Sa zdravljem imaš sve, bez zdravlja ništa

Print Friendly, PDF & Email

Sa zdravljem imaš sve, bez zdravlja ništa

Ravnoteža kao osnov postojanja čoveka i podsticanje

punog potencijala kreativnosti kroz pet elemenata .

 

5 elemenata i organi na koje se oni pojedinačno odnose

Teorija 5 elemenata

„Sve što postoji u ljudskom telu, postoji i u univerzumu, a sve što postoji u univerzumu, postoji u ljudskom telu“

Na teoriji pet elemenata zasniva se dijagnostika i terapija prema kineskoj medicini. Osnovu kineske medicine u teoriji pet elemenata, čini Yin i Yang energija. Ove dve energije se međusobno smjenjuju i dopunjuju. Ravnoteža pet elemenata održava ravnotežu Yina i Yanga, što  omogućava pravilno funkcioniranje stvari i pojava u prirodi. U čoveku se ravnoteža Yin i Yang energije pokazuje  u vidu parnih solidnih i šupljih organa. Svaki od solidnih organa ima svoj par u šupljim organima. Oni se neprekidno menjaju u skladu sa prirodnim kretanjima, te zavise o spoljnim i unutrašnjim  stanjima čovjeka.

Prema taoističkoj filozofiji, sve pojave u prirodi i sve što postoji svrstano je u pet elemenata. To su drvo, vatra, zemlja, metal i voda. Ovi elementi ne samo da grade materijalne strukture, već stvaraju i prirodne zakone koji upravljaju promenama žive i nežive materije. Svakom od ovih elemenata odgovara određeno doba godine, strana sveta, okruženje i određeni organi ljudskog tela, emocije, boja, ukus, zvuk….

Vision Bios Jagodina MobViber 0604850848
  • Drvu odgovara proljeće i simbolizuje  rast i razvoj, rađanje energije. Zelena boja, kiseli ukus, vetrovito okruženje…
  • Vatri odgovara leto i simbol je kulminacije Yanga. Crvena boja, gorki ukus, toplo okruženje…
  • Zemlji odgovara kasno leto, predstavlja centar i sadrži sve elemente. Žuta boja, slatki ukus, vlažno okruženje…
  • Metalu odgovara jesen i predstavlja kompaktnost i koncentraciju, simbolizira rad. Bela boja, ljuti ukus, suvo okruženje…
  • Vodi odgovara zima i simbol je kulminacije Yina. Tamno plava do crna boja, slani ukus, hladno okruženje…

U toku svakog dana postoji vremenski period koji odgovara nekoj sezoni. Tako proleće odgovara periodu ranih jutarnjih sati do sredine jutra. Leto  je period od sredine jutra do sredine dana, kasno leto  odgovara sredini dana, jesen periodu posle ručka i ranog predvečerja. Zima je noć.

VisionBios Jagodina MobViber 0604850848

Sve pojave u prirodi podležu stalnim promjenama. Tako imamo ciklus rađanja i stvaranja u prirodi, prema kojemu  svaki od ovih pet elemenata utiče na stvaranje sledećeg elementa. Drvo kada gori stvara vatru, vatra kad sagori stvara zemlju, iz zemlje se pak vadi metal, metal je topiv poput vode koju i stvara, a voda pak omogućava rast drveta. I tako smo na kraju, a istovremeno na novom početku. U ljudskom organizmu ovaj ciklus promatramo kroz odnos  solidnih Yin i šupljih Yang organa.

  • Yin  organi- na rad jetre utiče rad srca, na rad srca utiče rad slezene i gušterače, slezena i gušterača utiču na rad pluća, pluća na rad bubrega, a bubrezi na jetru.
  • Yang organi- na rad žuči utiče rad tankog crijeva, na tanko crijevo želudac, želudac utiče na rad debelog crijeva, debelo crijevo utiče na rad mokračnog mjehura, mokračni mjehur na rad žuči.

Istovremeno u prirodi i u čoveku odvija se i ciklus koji podrazumeva razaranje i smrt onoga što je nastalo sa ciklusom rađanja i stvaranja.  Prema ovom zakonu svaki od ovih pet elemenata koči drugi u nizu elemenata koji dolazi iza njega, tako da ne dopušta da jedan element prevlada nad drugim. Vatra topi metal, zemlja upija vodu, metal seće drvo, voda gasi vatru, drvo pokriva zemlju. Ovaj ciklus takođe nam objašnjava uzajamne odnose pojedinih organa.

Vip Rofes Jagodina -zakažite konsultaciju na 0604850848 VisionBios Jagodina
  • Bolesno srce ugrožava rad pluća, bolesna slezena i pankreas ugrožavaju rad bubrega, bolesna pluća ugrožavaju rad jetre, bolesni bubrezi ugrožavaju rad srca, bolesna jetra ugrožava rad slezene i gušterače
  • Poremećaji tankog creva dovode do poremećaja debelog creva, bolestan želudac ugrožava mokraćni mehur, poremećaj debelog creva ugrožava žuč, bolestan mokraćni mehur ugrožava tanko crevo, bolesna žuč ugrožava želudac.
  • Davidov kalupi Jagodina -metalik prehrambene boje

Svi ti međusobni odnosi i delovanja imaju zadatak da održavaju ravnotežu u okolini, fizičkom, energetskom i psihičkom telu, te životu uopšte.

Kvantne tvrdnje i teorije, još dodatno nam daju uvid i potvrdu energetske povezanosti svih 5 elemenata u nematerijalnom i materijalnom svemiru,makrokosmosu, mikrokosmosu i obrnuto.

Čovek se sastoji od vidljive (fizičke) i nevidljive energije (mentalno-emotivni nivo).

Grafika pokazuje različite odnose između tela i uma, te njihovu povezanost sa svakim organom

Dodjite u četvrtak 24/8/2017 godine u 17 časova u jagodinsku narodnu biblioteku jer imaćete šta i čuti .

 

 

 

Related posts