Počelo je merenje prosečne brzine vozila na autoputu

Print Friendly, PDF & Email

Počelo je merenje prosečne brzine vozila na autoputu !

Prosečne brzine vozila na autoputu

Počelo je merenje prosečne brzine vozila na autoputu i to tako što će se brzina izračunavati kao prosečna brzina izmedju mesta gde ste ušli na auto put i mesta gde ste izašli .

Naime, završen je projekat MUP-a koji predviđa da se srednja brzina na auto-putevima meri na osnovu vremena prolaska kroz rampe.

  • Neće biti kamera već ćemo koristiti postojeći sistem naplate putarina. Vozače koji su prekoračili brzinu zaustavljaćemo odmah na naplatnoj rampi ili ćemo im slati prijave na kućne adrese.

Policija naglašava da bi morali da budu sinhronizovani satovi na naplatnim rampama i to u sekundu, a potrebno je i da ti satovi imaju atest Direkcije za mere i dragocene metale.

Davidov kalupi Jagodina -metalik prehrambene boje
  • Problem bi nastao ako bi neko vozio brzinom većom od dozvoljene na auto-putu, a zatim pravio pauzu na pumpi tj. odmarao se. Njegovo vreme prolaza izmeđe dve rampe tako bi moglo da se uklopi u dozvoljenu brzinu, kao da nije načinio prekršaj.

Ili šta ako čeka dugo u redu na naplatnoj rampi? I tada bi smanjivao prosek brzine na autoputu.

Upravo zbog svih ti stvari neophodno je da presretači i dalje ostanu na auto-putu, kao i radari koji mere prekoračenje.

Samo oni bahati vozači koji uspeju da umaknu presretačima trebalo bi da budu kažnjavani po principu merenja srednje brzine

Related posts