Crni labud stiže…

Print Friendly, PDF & Email

Crni labud stiže…

Možda i propast celog svetskog finansijskog sistema  !

Svetska finansijska kriza

Doha – Mi danas živimo u kaleidoskopskom svetu događaja, koji jedan drugog munjevitom brzinom smenjuju. Dok je nekada prelazak iz jednog oblika organizacije društva u drugi mogao da traje i stolećima, danas je već svaka nova dekada u suštini nova epoha. Za poslednjih samo 20-30 godina planeta je preživela više potresa nego za svu dosadašnju istoriju čovečanstva. Mnogi događaji ne samo da ne podležu nikakvim zakonima logike ili matematike, nego po svojoj nepredvidivosti prevazilaze čak i dela autora fantastike.

Jagodina news-postani dopisnik

Suština se svodi na to da se radi o neočekivanom događaju koji je nemoguće predivdeti. Po istoimenom delu Nasima Taliba takve pojave počeli su da nazivaju zovu „crnim labudovima“. Kao suprotnost tome shvatanju postoji i termin „beli labud“ – koji označava događaj koji je u ovoj ili u onoj meri ipak predvidiv. Neki eksperti, na primer, daju prognoze šta će biti s naftom za 20 ili 30 godina. To bi bio, npr. „beli labud“. Ali kolika će biti cena nafte za godinu dana – to je nemoguće predskazati. Predviđanja, na primer, o tome da li će budući predsednik Rusije biti Medvedev ili Putin – to su samo prognoze sa većim ili manjim stepenom greške. Međutim da li je uoči 2000-te godine bilo moguće predvideti da će Jelcin proglasiti narodu da se odriče predsedničkih ovlašćenja? To svakako nije bila situacija koja se mogla predvideti.
Termin „crni labud“ označava određene kritičke događaje, čiju pojavu je nemoguće predvideti, ali koji uprkos tome iz korena menjaju tok istorije. Crni labudovi mogu biti pozitivni (kao, na primer, pojava interneta) a mogu biti i negativni (kao, na primer, dolazak Hitlera na vlast).

JAGODINSKI OGLASI

Elem, jedan crni labud nam upravo leti u susret…
U ponedeljak, 12. juna ujutro, svi koji imaju svoj novac u katarskim bankama nalaziće se pred ulazima u poslovnice tih banaka, pokušavajući da spasu svoje pare. Doći će do famoznog „juriša na banke“ – kada stanovništvo počinje svoj novac da podiže iz banaka – a svi znaju da banke ne mogu da izdrže takvo iznenadno i masovno podizanje uloga.
Ujedinjeni Arapski Emirati su izjavili da će odmah povući sav svoj novac iz banaka Katara, budući da se pretpostavlja da Katar potpomaže teroriste. Ovo će skoro momentalno dovesti do kraha 6 najvećih banaka u Kataru a možda će izazvati i lančanu rekaciju i po celom svetu.
Ovo je događaj katastrofalnih razmera, koji će momentalno pogoditi (a možda i uništiti) sledeće banke:
– Katarsku komercijalnu banku
– Katarsku Ahli banku
– Katarsku međunarodnu banku
– Katarsku razvojnu banku
– Islamsku banku Katara
– Katarsku narodnu banku

Davidov kalupi Jagodina -metalik prehrambene boje

To, međutim, nije sve. I razne banke po celom svetu, koje drže svoj novac u tim bankama, mogu da nastradaju ako ove katarske banke propadnu. To bi onda bio početak nizlazne spirale – to jest kraha svetskog bankarstva.
Stvari, međutim, idu i dalje: da bi pokrile svoje izdatke (tj. da bi odgovorile na povlačenje uloga od stvane svojih klijenata), katarske banke biće prinuđene da i one povuku svoje pare iz inostranih banaka. To onda znači da će nastradati i banke po Aziji, Evropi i SAD. Sve one naći će se pod udarom…
U ponedeljak 12. juna rano će svanuti i odmah će se razdaniti!
Brzinom kojom će se po Kataru širiti panika – tokom nekloliko sati – sve banke koje su imale pare u katarskim bankama pretrpeće pad svojih akcija.
Kad akcije tih banaka (po Aziji, Evropi i SAD) počnu da padaju, klijenti tih banaka po celom svetu takođe će navaliti da povlače svoje pare iz tih banaka.
Kad se u poneddeljak zavrti ta sprala, ne vidimo način na koji će biti moguće zaustaviti je.

Davidov kalupi Jagodina – logo kocka

Preživeće oni koji budu u rukama imali keš, tj. gotovinu. Kad počne globalni finansijski Armagedon, oni koji ne budu imali keš u rukama, pocrkaće od gladi. Ljudi čije su pare u bankama, oni koji svoje izdatke plaćaju karticama neće imati mogućnost da dobiju keš u ruke da bi mogli bilo šta da kupe. Iz toga može momentalno da nastupi socijalni haos. Da li ćete i vi biti među onima koji su ostali bez para?? tj. i bez jela??
Naš je savet da koliko možete skupite keša, gotovine, u rukama… A onda možete koju nedelju da sačekate, dok vidite kuda događaju smeraju. Ako se katastrofa zaustavi – pare ćete lako vratiti u banke. Ali – ako je ne zaustave – vi ćete biti među retkima koji će biti u stanju sebi da kupi hranu.
Ko čeka – taj dočeka…
https://cont.ws / autor: Lev Miškin / Prevod: Vaseljenska TV

Related posts