Novi prosvetni zakon – korak nazad

Print Friendly, PDF & Email

Novi prosvetni zakon – korak nazad

Naprednjaci preuzimaju sve škole u Srbiji

JAGODINSKI OGLASI

Još se nije stišala bura oko tzv. obrazovnih paketa koji su promovisali razvrat i nemoral u školama, a već imamo u najavi novi loš potez Ministarstva prosvete. Naime, u pripremi je novi zakon u oblasti prosvete, koji u nacrtu sadrži više problematičnih stavova, od kojih su najkritičniji ukidanje Nacionalnog prosvetnog saveta, izbacivanje veronauke i pravo ministra da bira direktore škola, koji će sasvim sigurno biti partijski direktori i poltroni.

Pročitajte šta se između ostalog nalazi u novom predlogu zakona:

1. Nacionalni prosvetni savet ubuduće bira Vlada (a ne Skupština kao
dosad)
2. Nacionalni prosvetni savet će ubuduće imati isključivo savetodavnu
funkciju (daje mišljenje na izmenu i dopunu Kurikuluma), a neće imati
mogućnost donošenja, odnosno odbijanja izmena i dopuna Kurikuluma kao dosad
(čitati u kontekstu Obrazovnih paketa za učenje o seksualnom zlostavljanju –
tj. seksualizacija dece)
3. U nacrtu je predviđen veoma redukovan broj članova Nacionalnog
prosvetnog saveta – koji ne podrazumeva predstavnika iz SPC (kao dosad u
članu 13. (član iz reda Srpske pravoslavne crkve, sa liste kandidata koju
podnosi ova crkva), već samo jednog predstavnika iz Komisije za versku
nastavu u školi (pri MPNTR) u kojoj su kao što je poznato, u većini
sekularna lica i predstavnici drugih verskih zajednica;
4. Ubuduće direktore ustanova imenuje ministar (direktora ustanove do
sada birao je organ upravljanja, tj. Školski odbor na osnovu konkursa) – čime
se značajno utiče na autonomiju Škole. U ovu svrhu korisno je uporediti
članove 122. i 123. Novog ZOSOV-a u odnosu na članove 59. i 60. postojećeg
ZOSOV-a. Školski odbor učestvuje samo u raspisivanju konkursa za direktora
ustanove.
5. Posebno pažnju privukla nam je i izmena u članu koji se tiče zabrane
diskriminacije, koji je proširen u odnosu na postojeći ZOSOV i koji nije u
skladu sa Ustavom RS.
6. Iz novog Nacrta ZOSOV-a u potpunosti je izbačen član 72. koji se tiče
verske nastave, i kojim se propisuje da je jedan od obaveznih izbornih
predmeta verska nastava ili građansko vaspitanje.

Osim ovoga, novim zakonom se legalizuje mogućnost uvođenja
novih seks paketa, da bi se, navodno, smanjila diskriminacija prema različitim tzv. „seksualnim orijentacijama“ i „rodnim identitetima“.

Poseban problem predstavlja i to što se pominje novi termin „rodni identitet“, koji označava novu ideologiju uperenu protiv tradicionalne porodice i porodičnih vrednosti. Po našem mišljenju, svi pridevi poput „rodni“, „rodno“, kao i termini poput „rodna ravnopravnost“ moraju da budu izbačeni iz naziva svih skupštinskih tela, opštinskih institucija, zakona itd. Ako želimo istinsku ravnopravnost, dovoljno je reći „ravnopravnost muškaraca i žena“ i svima će biti jasno.

O nacrtu novog zakona već su počeli da se izjašnjavaju zabrinuti nastavnici, roditelji i udruženja. Nadamo se da će tradicionalna Srbija i ovog puta uspeti da se suprotstavi kreatorima novog doba i rušiteljima svih normalnih vrednosti zasnovanih na vekovnom iskustvu naše civilizacije.

Srpski pokret Dveri će im u tome, u Skupštini i van nje, pružiti svaku vrstu pomoći.

Informativna služba Srpskog pokreta Dveri

Related posts