Velika Albanija – monstrum koji dolazi!

Print Friendly, PDF & Email

Velika Albanija – monstrum koji dolazi!

Vladimir Putin kaže: “Ako je sukob neizbježan, udari prvi.”

Velika Albanija

Vladimir Putin kaže: “Ako je sukob neizbježan, udari prvi.” Velika Albanije je monstrum koji dolazi. U šiptarskim planovima su jug Srbije sve do Niša, Makedonija, djelovi Crne Gore i Grčke. Šiptari se osjećaju jaki. Iza njih stoji Amerika. Sve ih je više. Žene im i dalje rađaju dovoljno djece. Krvavim parama od kriminala, droge i trgovine organima potkupljuju zapadnjačke političare. Imao sam prilike da upoznam mentalni sklop Šiptara. Kada su slabiji, onda se ponižavaju, kada su jači, onda nemaju milosti.

Šiptari kao nacija nisu ni postojali prije 20. vijeka. Podjeljeni u klanove i plemena, koja su često i vjekovima međusobno ratovala nisu imali nikakvu etničku svijest. Neka plemena bila su pravoslavna, neka katolička, a neka islamska. Islamska su se opet djelila na brojnije sunite i malobrojnije bektašije koji su šijti. Imali su različiti jezik (Gege i Toske se nisu razumjeli). Iako ih je manje od 2 posto bilo pismeno, koristili su čak 22 različita pisma, među kojima i elbasansko koje je najstarije i ima kakvazoidni oblik. Genetski se stanovništvo Kosova sa onim iz Albanije značajno razlikuje.

Davidov kalupi Jagodina -metalik prehrambene boje

Kako su u albanskim planinama svoje skrovište nalazile razne pljačkaške bande i ostaci ratničkih grupa, od njih su se kasnije formirala plemena. Neka šiptarska plemena su srpskog porijekla. Drugi su došli iz Turske, najuticajnije pleme u 19. vijeku, Viora, upravo zbog turskog porijekla nije izabranao od strane Beča za nosioca albanskog identiteta. Dio Šiptara su potomci doseljenika sa Kavkaza. I danas na Kavkazu živi oko 8 hiljada Agvanaca njihovih bliskih srodnika.

Kada su se Srbi počeli oslobađati od Turaka, muslimansko stanovništvo je iz oslobođenih srpskih krajeva bježalo u ona područja koja su još uvijek bili pod okupacijom Turske, pa su se mnogi naselili na Kosovo. Iako i etnički i vjerski i plemenski i jezično i na sve druge načine heterogeni, spajala ih je zajednička mržnja prema Srbima. Bili su lojalni svakom okupatoru, pa su se sa vremenom namnožili.

Davidov kalupi Jagodina – logo kocka

Albansku naciju stvorila je Austro-Ugarska. Bio je to posljednji veliki uspijeh Hasburške Monarhije prije njezinog sloma. Beč je ne terenu imao razgranatu mrežu konzula, diplomata i agenata. Nakon 1. svjetskog rata, formiranje albanske nacije nastavljeno je uz pomoć Vatikana i iz Hrvatske preko dva srbofoba, Ive Pilara i Milana Šufllaya. Temelji su postavljeni u periodu između 1896. i 1908. godine. Počelo je tajnim konferencijama iz 1896. Jedan od glavnih projektanata bio je Benjamin Kalaj. I prije i nakon stvaranja Albanije, šiptarska plemena su ratovala međusobno. Prizrenska liga iz 1878. nije bila stvaranje albanske nacije, tamo su se razna islamska plemena skupila da bi se borila protiv Srba i posebno Vasojevića.

Turska, iako saveznik Austrije, nije bila svijesna da Austro-Ugarska radi i protiv njezinih interesa. Bečki agenti su potkupljivali muslimanske begove i obećavali im da će, kad Austro-Ugarska zauzme te teritorije oni zadržati sve privilegije i islamsku vjeru. Beč je 1908. kodofikovao albanski jezik, latinicu izabrao za albansko pismo i počeo objavljivati albanske novine…

Albanska nacija je stvorena da bi se Srbe i posredno Ruse spriječilo da izađu na Jadransko more i kao uporište Beča u osvajanju Balkana. Prije Beča, na tim prostorima djelovali su Italijani koju su pokušali talijanizirati to stanovništvo, a Grci su uspjeli helenizirati neka pravoslavna plemena. Nakon propasti Austro-Ugarske Šiptari su korišteni od svih okupatora i zavojevača, nacista i fašista u 2. svjetskom ratu, a danas Amerike i NATO pakta.

Jagodina news-postani dopisnik

Katolička plemena bila su važan elemenat u tom projektu. Katolička crkva je djelovala preko svoje uhodane svećeničke hijararhije. Veze Vatikana i Šiptara danas su jače nego ikad. U Prištini je sagrađena najveća katolička katedrala na Balkanu. Ibrahim Rugova je na samrtnoj postelji prešao u katoličanstvo, čak je pokušao i poljubiti prsten milanskom kardinalu Angelu Skoli. Umro je uz riječi da svoju dušu predaje Jovanu Pavlu II. Zločinac Haradinaj je izjavio da je njegova porodica samo formalno muslimanska, a da su nekad bili katolici. Upravo Šiptari katolici predvode otimanje srpskih manastira na Kosovu. Katolički biskup iz Prizrena, Mark Sopi pozvao je na rušenje srpkih crkava.

Budućnost se ne čini ni malo svijetla. Čeka nas obračun sa Šiptarima, ne zato što bi mi to htjeli, nego zato što nam oni neće dati izbora. Da li će Srbija biti spremna kad zapad pusti sa lanca monstruma – Veliku Albaniju? Da li Srbi znaju da Šiptari pripremaju novu “Oluju” na Sjeveru Kosova? Narod koji nije spreman da brani svoje sunarodnjake, pogotovo one najslabije, kosovske Srbe, koji nije u stanju da svoju slobodu izbori i kroz rat, nije ni zaslužio svoje mjesto pod suncem.

Mislav Horvat

Related posts