“Milenijumska žena “organizovala predavanje “Ne veruj svemu što misliš “

Print Friendly, PDF & Email

“Milenijumska žena “organizovala predavanje “Ne veruj svemu što misliš “

Jovica Jovanović jagodinski sveštenik i psihoterapeut održao predavanje o stresu i transakcionoj analizi .


Milenijumska žena

U četvrtak 25.maja od 18 časova u hotelu „Hil“ u Jagodini, jagodinski sveštenik i psihoterapeut Jovica Jovanović,održao  je zanimljivo predavanje o stresu u transakcionoj analizi(TA) i ego stanju.

Marija Stevanović, predsednica Udruženja „Milenijumska žena“ je dala kratku uvodnu reč gde je  naglasila da zbog savremenog  načina života, gde su pojedincu nametnute ogromne  obaveze koje karakteriše  nedostatak vremena i interakcije sa drugim ljudima ,veoma je  bitno prevazilaziti sve  stresne situacije i prepoznati kada pojedinac bude u problemu .U tome nam može  pomoći analiza našeg ego stanja kroz TA pristup.

Transakcionistički (TA) pristup predstavlja vodeću teorijsku poziciju savremenih studija posvećenih stresu i njegovim posledicama. Stres se definiše kao proces u kome učestvuju mnogi faktori a koji ostavlja posledice na mentalno zdravlje pojedinca.

TA se pokazala kao korisna kako u individualnoj terapiji, pa tako i u grupnoj ili u terapiji parova, kao i u porodičnoj terapiji. TA se koristi za tretiranje svih tipova psihičkih poremećaja, počevši od svakodnevnih životnih problema, pa sve do teških oblika psihoza.

U praksi, TA je veoma popularna jer su njeni koncepti sa jedne strane lako razumljivi, a sa druge strane usmereni su ka akutelnim dogadjajima pojedinca. TA je korisna za one koji imaju problem u komunikaciji i interakciji sa drugima, mada i za sve one koji žele da poboljšaju odnose sa porodicom, okolinom, saradnicima, pa, na kraju krajeva, i za sve one koji žele da bolje razumeju samog sebe i da pri tome porade na ličnom rastu i razvoju.

Cilj TA nije samo da razume već i da izleči.

TA kao teorija ličnosti daje nam predstavu o psihološkoj strukturi pojedinca koristeći model ego stanja i analizu transakcija. Ego stanje je grupa povezanih ponašanja, misli i osećanja, jedne osobe, to je način na koji ljudi ispoljavaju deo svoje ličnosti u datom vremenu.

Kod ljudi, postoji tri ego stanja:

1. Roditelj

2. Dete

3. Odrastao

Ego stanje Roditelj je stanje u kojem osoba podsvesno oponaša svojim ponašanjem, mislima i osećanjima jednog od svojih roditelja, ili neku drugu roditeljsku figuru. Pa tako, recimo, osoba viče kada je pogodjena ili osujećena zato što je tako radio jedan od roditelja.

Ego stanje Dete je stanje u kome se osoba ponaša, misli i oseća ono kako se ponašala, mislila i osećala kada je bila dete. Na primer, osoba čiji rad loše ocene na poslu, može da odreaguje tako što će spustiti glavu i gledati u pod, osećajući stid ili bes, jer je to tako radila kao dete.

Ego stanje Odrastao je stanje u kome se osoba ponaša, misli i oseća u odnosu na ono šta se u tom trenutku dešava oko nje, koristeći upotpunosti svoje mogućnosti kao odraslo ljudsko biće. Kod ovog ego stanja su transakcije realne i harmonične.

Ljudi se u društvenim interakcijama ponašaju, iskazuju, kroz neko od ego-stanja i za svoje ponašanje traže priznanje, a ako priznanje dobiju tada održavaju svoje psiho-fizičko blagostanje.

Da bi to blagostanje potrajalo ljudi se moraju pomeriti izvan scenarija sopstvenih ego-stanja i osvojiti autonomiju . Komponente autonomije su svesnost, spontanost i sposobnost za bliskost sa drugima. Jedan od ciljeva terapije je i ukazivanje klijentu na igre koje igra.

Pošto ego stanje Odrastao predstavlja idealno stanje (u tom stanju osoba misli, oseća i ponaša se racionalno u skladu sa okolinom), TA za cilj ima pronalaženje i razvoj ovog stanja kod pojedinca. Nakon pronalaženja ego stanja Odrastao osoba počinje svoj lični razvoj. Pod razvojem se podrazumevaju bolji socijalni odnosi sa okolinom, poboljšanje mentalnog zdravlja, osoba postaje svesnija sebe i okoline, spontanija je, spemna je za bliskost i normalno funkcionisanje u raznim poljima (ljubav, posao…). Sve u svemu postiže se bolji kvalitet života.

Na kraju ovog izuzetnog predavanja,  prisutni su postavljali pitanja Jovanoviću konstatujući da su prepoznali svoj ego i ljudi iz bliske okoline, a bilo je i analiza konkretnog ponašanja i situacija koje otežavaju komunikaciju sa okolinom.

Udruženje “Milenijumska žena ” je udruženje  koje ima za cilj  povezivanje  žena iz raznih delova Srbije.

Marija Stevanović, predsednica udruženja je istakla cilj udruženja :

“Planiramo da organizujemo niz predavanja iz mnogih oblasti, počev od nasilja u porodici do umetnosti ili biznisa. Obići ćemo različite gradove i postati partnerska organizacija drugim udruženjima. Već naredne godine možemo početi da radimo samostalno na nekim projektima. Zajedno možemo uraditi mnogo više nego pojedinačno ”

Očekuju od vlade Srbije još snažnije mere za podsticanje  ženskog preduzetništva i to konkretnim merama kroz  pomoć kod zapošljavanja i samozapošljavanja žena .Stub srpske porodice je na ženama ,od njih se mnogo očekuje  i na poslu i kod kuće i društvo mora da im pomogne da obavljaju svoju dužnost majke ,supruge i zaposlene žene

FACEBOOK ALBUM SA SLIKAMA

Related posts