Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2017. godini

Print Friendly, PDF & Email

Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2017. godini

Srpsko-vizantijski stil -Dejan Pantić

Ministarstvo objavljuje Konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u 2017. godini u ukupnom iznosu od 10.000.000 dinara. Za pojedinačne subvencije mogu konkurisati privredni subjekti koji imaju sertifikat „otvorene šake“ i bave se jednim od 15 tradicionalnih zanata: tkanjem, ćilimarstvom, vezom, terzijskim zanatom, kožuharstvom, opančarstvom, filigranstvom, grnčarstvom, bačvarstvom, kazandžijskim zanatom, kolarstvom, licitarstvom, mlinarstvom i pekarstvom, ikonopisom i izradom tradicionalnih muzičkih instrumenata.

Konkursna dokumentacija

Obrazac SZTZ

Related posts