“Familija ” u projektu “Nedostaje mi detinjstvo “

Print Friendly, PDF & Email

“Familija ” u projektu “Nedostaje mi detinjstvo “

Promovisanje projekta „Razvijanje resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju i njihovih porodica“

Nedostaje mi detinjstvo

U sredu, 10. maja 2017, u 12 sati u amfiteatru Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji održana je promocija projekta „Razvijanje resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju i njihovih porodica“Projekat je deo programa „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“ koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Jagodina news-postani dopisnik

Broj dece sa problemima u ponašanju je u porastu. Radi se, uglavnom, o zanemarenoj deci koja ispoljavaju teškoće u emocionalno – socijalnom razvoju, a njihovo najbliže  okruženje, često, to ne prepoznaje i smatra ih, gotovo jedino, odgovornim za njihovu  neprilagođenost.

This slideshow requires JavaScript.

Zašto deca razvijaju probleme u ponašanju?

Od čega zavisi da li će problem prerasti u poremećaj ili delikvenciju?

Ko danas vaspitava decu?

Ako su batine kontraproduktivne, šta je onda alternativa?

Da li je predrasuda da su deca sa problemima u ponašanju isključivo odgovorna za svoje ponašanje?

Šta im danas nudi društvo i njegovi servisi?

Da li se sa višegodišnjim trendom smanjivanja broja dece uSrbiji, povećavaju ili smanjuju šanse za njihov normalan razvoj?

Šta kaže život?

<

p style=”text-align: center;”>[mks_pullquote align=”left” width=”800” size=”24” bg_color=”#00edb9” txt_color=”#000000”]KAKO MOŽETE POSTATI HRANITELJ I SVOJU PORODICU PROŠIRITI ZA JOŠ JEDNOG ČLANA ?

Javite se na naše brojeve telefona :

035 88 70  644

035 88 70 348

gde ćete dobiti željene informacije

Možete  i da nam pišete  na e-mail:cpscuprija@gmail.com

ili nas posetite lično u

ulici  Cara Lazara 89,drugi sprat 

35230 Ćuprija [/mks_pullquote]

Projektom Razvoj resursnog centra za decu sa problemima u ponašanju i njihove porodice, sa sloganom Nedostaje mi detinjstvo, finansiranim sredstvima Evropske unije, želimo da unapredimo socijalizaciju i uključenje u zajednicu dece sa problemima u ponašanju.

Davidov kalupi Jagodina -metalik prehrambene boje

U cilju prevencije njihove delikvencije, Asocijacija za alternativno porodično staranje o deci FAMILIA i partneri – Centri za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, Niš, i Ćuprija, obučavaju odgajatelje (hranitelje, usvojitelje, roditelje),nastavnike i vaspitače, da bolje razumeju potrebe koje stoje iza nepoželjnog ponašanja dece, kao i da ovladaju veštinama za njihovo pozitivno disciplinovanje, podržavanje optimalnog razvoja i oblikovanje u produktivne članove društva.

Kroz snimanje i emitovanje četiri okrugla stola u kojima su učestvovali predstavnici Centara za porodični smeštaj i usvojenje, Zavoda za vaspitanje dece i omladine, vaspitači, psiholozi, socijalni pedagozi, psihijatri, hranitelji, socijalni radnici,kao i novinari koji su imali priliku da im postavljaju pitanja, ostvarena je mogućnost da se javnosti ukaže na neophodnost uspostavljanja i licenciranja specijalističke usluge – Resursnog centra, za decu sa problemima u ponašanju i njihove porodice.

Davidov kalupi Jagodina – logo kocka

Projekat je deo programa „Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu“ koji EU finansira sa 5,4 miliona evra, a sprovodi ga Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.Projekat  ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017.

Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi,centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs ) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja(www.minrzs.gov.rs ).

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs .

FACEBOOK ALBUM SA SLIKAMA

Related posts