Centar za obrazovanje organizovao predavanje Spasoja Vlajića u Pomoravskom okrugu

Print Friendly, PDF & Email

Centar za obrazovanje organizovao predavanje Spasoja Vlajića u Pomoravskom okrugu

Teslina psihologija uspeha -uputstva za praktičnu primenu 

Centar za obrazovanje

U četvrtak, 04.05.2017. god. u 18h, u Sali Pomoravskog okruga u Jagodini, profesor Spasoje Vlajić, naučnik i pisac, održao je  predavanje o Teslinoj psihologiji uspeha, i kako proširiti svest fizikom i tehnologijom svesti.

This slideshow requires JavaScript.

U prepunoj sali Pomoravskog okruga profesor Spasoje Vlajić je održao jedno zanimljivo predavanje o naučnom radu našeg  poznatog  naučnika Nikole Tesle i njegovoj praktičnoj primeni u svakodnevnom životu . .On je u svojim naučnim radovima pokušao da pronikne u Tesline vizije ,govorio o značaju neiscrpne kosmičke energije kojom kada čovečanstvo jednom ovlada -nastupiće period blagostanja za sve .Takodje je govorio o svojim istraživanjima psihofizičke veze  energije glasova  sa elektromagnetnom energijom  nervnih impulsa  i moždanih talasa.

Davidov kalupi Jagodina -metalik prehrambene boje

Ideja vodilja profesora Vlajića je da će budjenjem svesti i povezivanjem moždanih talasa kroz izgovorene reči a sve to na svojim vrlo posećenim predavanjima i radnim grupama ,stvarati ljude koji će svojim pronalascima poboljšavati svet oko sebe .Govorio je o brojnim pronalascima i primeni istih ,koji su njegovi učenici  smislili  služeći se njegovim tehnikama .

Davidov kalupi Jagodina – logo kocka

 

 

 

 

 

Na skupu je govorio i Slobodan Vlajić  sin profesora Spasoja Vlajića o svom radu na polju psihologije uspeha ,tj kako od gubitnika  postati dobitnik.Pošto se on bavi i muzikom on je napravio i svoj CD sa muzikom  koja leči Šumanovim talasima .

Spasoje Vlajić je srpski naučnik, inženjer kristalografije i pronalazač svetlosne formule. Istražuje psihofizičku vezu mehaničke energije glasova sa elektromagnestnom energijom nervnih impulsa i moždanih talasa. Svoja istraživanja je objavio u Nemačkoj, gde je i živeo pet godina (1988-1993). Od 1976. god. se bavi istraživanjem i tehnologijom svesti. Njegov rad je podržalo više doktora nauka.

Cilj Centra za obrazovanje ,edukaciju i stručno osposobljavanje  jeste kako mu i samo ime kaže -obrazovanje, edukacija, stručno osposobljavanje i obučavanje pojedinaca zarad stvaranja kvalitetnih stručnih kadrova iz zemlje i inostranstva.
Cilj centra je i naučno- istraživački rad, kao i plasiranje, prezentovanje naučnih poduhvata. Pod ciljem Centra podrazumeva se i učešće na domaćim i međunarodnim konferencijama, seminarima, kongresima, tribinama i dr.

Jagodina news-postani dopisnik

Related posts