Srbi u „kandžama“ sekti: Satanina crkva, O.T.O, Crna ruža, Satanini vitezovi, Vatra pakla…

Print Friendly, PDF & Email

Srbi u „kandžama“ sekti: Satanina crkva, O.T.O, Crna ruža, Satanini vitezovi, Vatra pakla…

Koje su sve sekte prisutne u Srbiji i koliki je njihov uticaj ?

Pripadnik sekte

Satanina crkva, O.T.O, Crna ruža, Satanini vitezovi, Vatra pakla, samo su deo ozloglašenih sektaških organizacija koje deluju u Srbiji, upozorili su za Jagodina News sektolozi.
U našoj zemlji ima čak više desetina hiljada sektaša, koji su članovi sekti koje imaju totalitarne i destruktivne ciljeve. Mnoge od njih kriju se pod maskom raznih organizacija, upozorava srpski sektolog Slađan Mijaljević.
U razgovoru Mijaljević ističe da su u Srbiji vrlo prisutne satanističke, ali i istočnjačke sekte, koje mogu biti pođednako opasne.
Najopasnije sekte u Srbiji, kako kaže, su one koje u svojim učenjima i praksi imaju totalitarne i destruktivne ciljeve i radnje, a to su uglavnom sektne organizacije koje propagiraju da njihovi članovi iz korena u potpunosti i drastično brzo promene svoj dosadašnji način života i rada.
To su i organizacije sektnog tipa koje zahtevaju drastičan i dugotrajan post, da se odreknete savremene medicine i da eventualno prihvate neku alternativnu, ali koju preferira njihova organizacija, objašnjava srpski sektolog.

„Opasne sekte su i one koje vam zabranjuju da primite transfuziju krvi u bilo kom obliku, pa i po cenu da izgubite život! One organizacije koje vas navode da se odreknete svoje porodice i svojih prijatelja, a da isključivo samo njih imate za prijatelje i pomno ih slušate. One koje vam neskriveno nude tehnike i metode drugih religija, a pri tome apsolutno niti su stručni niti su ovlašćeni za tako nešto“, kaže stručnjak.
Prema njegovim rečima, takvih organizacija na teritoriji naše države ima desetak, ali sve one imaju svoje podružnice u mnogim većim gradovima.

Davidov kalupi Jagodina -metalik prehrambene boje

Satanističke sekte – kult satane

Satanističke sekte odavno deluju kod nas i na našu nesreću vrlo su prisutne, kaže Mijaljević koji je u prvi plan izdvojio Sataninu crkvu, O.T.O, Crnu ružu, Satanine vitezove, Vrata pakla, Vatru pakla i razne veštičije organizacije koje prihvataju direktno satanizam…
„Crna ruža jeste najrasprostranjenija i ima više podružnica u svim većim gradovima po Srbiji, ali koliko tačno članova ima to niko sa sigurnošću ne može da utvrdi iz nekoliko razloga. Broj članova se drži u strogoj tajnosti, velika je fluktacija članstva, ne postoji ni služba ni zvaničan registar da bi neko ustanovio broj članstva…“, kaže Mijaljević.

Jagodina news-postani dopisnik

Članovi satanističkih sekti uglavnom su u crnoj odeći, skloni samodestrukciji, i privrženi kultu Satane.
O.T.O – Ordo Templi Orientis (Red istočnog hrama) jedna je od satanističkih sekti koja članove ima i u Srbiji.
Iako se na sajtu O.T.O u Srbiji ne navodi da prinose životinjske žrtve, dešavalo se da se „pričešćuju“ za oltarom i to uzimanjem kolača pomešanim sa svežom krvlju mačaka, pasa, zečeva, petlova i drugih životinja.

Ova sekta je zasnovana na učenju Alistera Kroulija, engleskog okultiste, koji je O.T.O proglasio „Misionarskom organizacijom Novog Eona“, odnosno misionarima novog doba.
Posebno mesto među satanistima, kako u svetu, tako i u Srbiji zauzima – Satanina crkva – prva zvanična satanistička crkva u svetu.
Članovi ove sekte slave Satanu, a orgije i bludničenje su svakodnevni deo njihovih rituala. Osnivač Satanine crkve Šandor La Vej, Amerikanac mađarskog porekla, od svoje kuće je napravio satanistički hram (crni zidovi, oltari, pentragami na podu, crne sveće…)
Istočnjačke sekte, joga i meditacija
U našoj državi na nesreću ima i istočnjačkih verskih sekti, koje imaju i priličan broj masaka organizacija, upozorava Mijaljević.
Prisutni su: (TM) Transcedentalna meditacija, Ošo šri Radžniš-Put belih oblaka, Čin Moj, Munova unifikaciona crkva, Sai Baba, Hare Krišna, kao i bezbrojne škole Joge i meditacije…
Ove sekte u našoj zemlji imaju po više hiljada sledbenika i mogu biti izuzetno opasne.
Ozloglašena Munova sekta vodi se učenjem da na svakih 2.000 godina Bog šalje novog mesiju na Zemlju. To su bili Adam, Avram, Mojsije, Hrist, a sada je to Sun Mjung Mun – osnivač Unifikacione crkve.
Zoran Luković, inspektor u penziji, naveo je u svojoj knjizi „Verske sekte“ da se u Munovoj sekti non-stop radi. „Ustaje se ujutro u četiri i uz oskudnu ishranu radi se do iznemoglosti, najčešže prodajući razne predmete na ulici, a zarađeni novac daje se crkvki. Sebi se ostavlja nužni deo… Jedina satisfakcija je obećano spasenje kroz činjenicu da se deca najvećeg mesije“.

Davidov kalupi Jagodina – logo kocka

Šta je Joga i vrste joge Opuštanje ili okultna disciplina
Unifikaciona Munova crkva je u štampi u Srbiji oglašavala razne kurseve stranih jezika pod povoljnim uslovima.
U njihovoj organizaciji su i masovna venčanja. Po dogmi Unifikacione crkve, kako je naveo Luković, bračni drugovi sreću se prvi put na dan venčanja. Kandidat za venčanje dužan je da sedam godina najpre živi u celibatu, od toga tri godine radi kao „sakupljač novca“, onda mu se kompjuterski određuje bračni drug, a mesija ima ekskluzivno pravo na izbor.
U Srbiji ima dosta i Sai Babinih sledbenika. Istočnjačka sekta prisutna je u Srbiji još od početka devedesetih kada je u Beogradu otvoren Sai Babin centar. Prema verovanju ovih sektaša, Sai Baba je „živi Bog“. Sledbenici veruju da je on reinkarnacija Boga Višnua.
Seanse ove sekte održavaju se uglavnom u stanovima, a u Beogradu posebno pažnju im privlači ušće Save u Dunav.
Sai Babine pristalice, u Srbiji, ali u svetu, okrenuti su ekologiji, tako da među njihovim pristalicama ima aktivista u ekoloških strankama i „Zelenima“.

Lovato auto gas Jagodina -Dejan Nakić

Država digla ruke!?
Naš sagovornik, iskusni sektolog koji je pomogao brojnim porodicama čiji su članovi bili vrbovani, kritikovao je državu zbog nemara kada je reč o sektama.
„U proteklih 30 godina poslednjih pet su najteže! Kancelarija za verska pitanja (ukinuto ministarstvo Vera) priznala je desetak verskih organizacija sektnog tipa za zvanične ‘registrovane’ verske organizacije. To su pretežno pseudohrišćanske organizacije sa veoma zvučnim nazivima, a koje u svojim učenjima imaju veoma diskutabilne tehnike i zahteve u ponašanju koje mogu, i to čine, narušiti zdravlje, razbiti porodicu, svoga člana izopštiti kako iz porodice i komšiluka, familije tako i iz škole, fakulteta ili sa radnog mesta…“, naveo je Mijaljević.
On ističe da država mora znatno više pažnje da posveti problemu sekti koje haraju u Srbiji.

POP VOLLEY JAGODINSKI ODBOJKAŠKI KLUB

Kako se zaštiti od sekti?
Prepoznavanje nekog zavrbovanog člana sekte nije lako, ali uzimajući u obzir da su članovi porodice u stalnom i dugotrajnom kotaktu s adeptom (žrtvom), prvi uočavaju promene u ponašanju, promene u ishrani, promene u razmišljanju, uočavaju nove „drugove i drugarice“, objašnjava Mijaljević.
Vrlo brzo adept-žrtva sekte pokušava da još nekog iz porodice uvede u novu organizaciju, koju opisuje s ushićenjem, dodao je.
„Postoji nekoliko nivoa zaštite – preventiva, obrazovanje i represiva. Preventivom se mogu baviti svi, naročito tradicionalne verske zajednice, NVO, ustanove za širenje kulture i umetnosti, škole i neke državne institucije. Obrazovanjem, kroz sve obrazovne institucije. Represijom se mogu baviti samo ovlašćene državne službe: centri za socijalni rad (što apsolutno nije slučaj), zdravstveni centri (što je veoma redak slučaj), policija, tužilaštvo… svi oni su dužni da dostavljaju redovne informacije u svoje analitičke centre gde bi se uobličavali određeni pred zakonski akti i na kraju Skupština i pravosudni sistem koji bi trebalo da donose i sprovode zakone u zaštiti stanovništva“, naveo je sektolog.

Jagodina Black Hornets -prijem novih članova

Kako UN promovišu duhovnost novog doba
On kaže da se to odavno radi u mnogim državama u svetu, dok je kod nas na vrlo niskom i tragi-komičnom nivou!
„U našoj državi ne postoji institucija koja se bavi sektnom viktimologijom. Postoji samo jedno savetovalište pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi“, ukazao je Mijaljević.
Šta je sekta?
Specifična hrišćanska definicija sekte je “religijska grupa koja poriče jednu ili više osnovnih biblijskih istina”. Jednostavnije rečeno, sekta je grupa koja uči nešto što će prouzrokovati da se neko ne spasi, ako u to veruje. Za razliku od religije, sekta je grupa koja tvrdi da je religijska, ali koja poriče osnovne istine te religije. U početku sekta je bila neutralan pojam za jednu manjinsku grupu koja bi dolazila u konflikt s većinom. U tom smislu i rano hrišćanstvo može da se razume kao sekta unutar judaizma. U srednjem veku, pod pojmom sekte opisivane su jeretičke grupe koje su se odvajale od crkve, dok u moderno doba pod sektama se podrazumevaju zatvorene verske grupe, odnosno kultovi. Dva najuobičajenija učenja sekti su da Isus nije Bog i da se spasenje ne postiže samo verom, a dva najpoznatija primera sekti su Jehovini svedoci i Mormoni. Obe grupe za sebe tvrde da su hrišćanske, ali obe poriču božanstvo Hristovo i spasenje po veri.
Prema njegovim rečima, žrtve sekti su svih starosnih doba, nivoa obrazovanja i imovinskog stanja. Svaka sekta ima svoje ciljne grupe. Što je adept mlađi time može biti samo uspešna ili uspešnija žrtva i ništa više.
On kaže da sekta od svakog može da ima korist, kao i da vrlo dobro znaju kako to da iskoriste.
„Dešavalo se da neki ljudi pa čak i cele porodice tražeći pomoć i rešenje ulaze iz sekte u sektu i prođu kao u najtežim ratovima. Izgube zdravlje, imovinu a po neko i život. Kao da su nastradali u Afričkoj savani: prvo ih napadnu predatori, ubiju i pokidaju najveće komade mesa. Zatim, dođu strvinari koji oglođu skoro sve do koske. Posle njih dođu lešinari koji ostave samo najtvrđe kosti. I na kraju insekti i vrelo sunce, ni trag ne ostane!“, ilustrovao je Mijaljević.
Upozorava i da su Internet i društvene mreže ozbiljno sredstvo za rad mnogih sekti, a naročito gurua.
„Dešavalo se da se guru i žrtva nikada ne vide i ne sretnu licem u lice, a za samo nekoliko meseci žrtva izvrši samoubistvo!“, istakoo je Mijaljević.
I za kraj naš sagovornik vam poručuje da se informišite o sektama i obrazujete, inače bi u suprotnom sve moglo skupo da vas košta – i da vam eksplodira pravo u lice.
Lana Stošić / Mondo

Preneto sa sajta:

Related posts