Herojska odbrana Beograda opevana na švedskom jeziku.

Print Friendly, PDF & Email

Herojska odbrana Beograda opevana na švedskom jeziku.

Švedska rok grupa Sabaton spevala pesmu o majoru Gavriloviću i odbrani Beograda !

Oduševljeni malim ratničkim narodom koji se odupro jednoj moćnoj Austrougarskoj carevini ,Švedska rok grupa je posvetila jednu svoju pesmu pod nazivom “Do poslednjeg daha “.

7.oktobra 1915 godine Austrija je forsirala Dunav kod Beograda i da grad ne bi pao,major Gavrilović je održao sada već svoj čuveni govor,jedan od najboljih ratnih motivacionih govora koje može samo život i rat da režiraju .

[mks_pullquote align=”left” width=”800” size=”24” bg_color=”#003df4” txt_color=”#ffffff”]„Junaci!
Tačno u 15 časova neprijatelja se ima razbiti vašim silnim jurišom, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao.
Vojnici! Junaci!
Vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz brojnog stanja, naš puk je žrtvovan za čast Beograda i Otadžbine. Vi nemate više, da se brinete za živote vaše, oni više ne postoje.
Zato napred u slavu! Za Kralja i Otadžbinu! Živeo Kralj! Živeo Beograd!”[/mks_pullquote]

Uz gromoglasni poklič srpski vojnici su krenuli u kontranapad. Međutim, snažna vatra austrijskih jedinica na nasipu podržana uraganskim dejstvom austrijske artiljerije odbila je i ovaj napad. Major Gavrilović je teško ranjen.

Žestoki napadi srpske vojske su se nastavili sve do sumraka. Austrijski položaj na nasipu je bio ugrožen i samo je noć spasila austrijske jedinice od poraza. U toku noći 7-8. oktobra Austrijanci su nastavili da prebacuju pojačanja preko Dunava.

Između 8-9. oktobra jedinice Kombinovanog odreda više nisu branile prelaze preko Save i Dunava već su se izvlačile na rezervne položaje. Austrijske snage su 9. oktobra 1915. godine istakle Austro-ugarsku i Nemačku zastavu na zgradi Starog dvora.

Preživevši odbranu Beograda, povukao se zajedno sa srpskom vojskom na Krf, a posle proboja Solunskog fronta, vojvoda Petar Bojović ga je predložio za viši čin, međutim to nije prihvatio vojvoda Stepa Stepanović uz obrazloženje da je previše mlad.

Nije bio omiljen među oficirima, jer nije pripadao nijednoj tajnoj organizaciji. Posle rata, polagao je generalski ispit u Štipu 1930. godine i pao je. Uvređen nije hteo da ga opet polaže.

Drugi svetski rat

Predavao je vojnu administraciju na Vojnoj akademiji u Beogradu. General Dušan Simović mu je 27. marta 1941. ponudio čin generala i mesto ministra vojske i mornarice, međutim on je to odbio uz obrazloženje da ga predlog ne interesuje i da je on vojnik.Pukovnik Gavrilović je posle kapitulacije u Aprilskom ratu u Sarajevu zarobljen i odveden u koncentracioni logor blizu Nirnberga. Iz zarobljeništva se vratio tek 1945. teško bolestan. Preminuo je 19. jula 1945.

Major Gavrilovič je jedan od najsvetlijih primera borbe Srbskog naroda .

Related posts