Poziv za učešće u istraživanju o primeni Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Print Friendly, PDF & Email

Poziv za učešće u istraživanju o primeni Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Kancelarija Foruma za odgovorno poslovanje sprovodi ispitivanje stavova poslodavaca o primeni Zakona o zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Invalidi

Istraživanje u okviru projekta „Međusektorski pristup unapređenju prava na rad osoba sa invaliditetom kao osnovnog ljudskog prava“ realizuju Forum za odgovorno poslovanje, Smart kolektiv i UG Naša kuća, uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava.

Foto Zoom Jagodina

Istraživanje ima za cilj identifikaciju ključnih izazova u zapošljavanju osoba sa invaliditetom kako u velikim, tako i malim i srednjim preduzećima sa ciljem da se na kraju projekta, kroz konsultacije sva tri sektora – poslovnog, civilnog i javnog, izrade preporuke za unapređenje primene Zakona, prikupe primeri dobrih praksi u domaćem poslovnom sektoru i u Evropskoj uniji, i utiče na veću informisanost poslovnog sektora o mogućnostima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kao i efikasniju primenu zakonskih rešenja.

POP VOLLEY JAGODINSKI ODBOJKAŠKI KLUB

Molimo vas da u svrhu ispitivanja stavova poslovnog sektora, popunite kratak upitnik za poslodavce o primeni zakonskih obaveza zapošljavanja osoba sa invaliditetom i praksama u velikim, srednjim i malim preduzećima. Procenjeno vreme potrebno za popunjavanje upitnika je 10 minuta, i dostupan je na sledećem linku. Molimo vas da upitnik popunite najkasnije do 15. aprila 2017. godine.

Lovato auto gas Jagodina -Dejan Nakić

Takođe, pozivaju se sve kompanije koje sprovode inkluzivne politike zapošljavanja i podrške usmerene na unapređenje zapošljivosti osoba sa invaliditetom da podele primer dobre prakse u okviru projekta koji zagovara međusektorski pristup unapređenju prava OSI na dostojanstven život i rad.

Davidov Kalupi-10 popusta do Uskrsa

Formular o praksama za zapošljavanje OSI

potrebno je dostaviti do 15. aprila 2017. godine na e-mail adresu: kancelarija@odgovornoposlovanje.rs.

Pozivno pismo

Preneto sa sajta:

Related posts