Drugi izveštaj Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime

Print Friendly, PDF & Email

Drugi izveštaj Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime

Dajte komentare i sugestije na Predlog Drugog nacionalnog izveštaja R. Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime.

klimatske-promene

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine nadležno je za oblast klimatskih promena na nacionalnom nivou i izveštavanje premaOkvirnoj konvenciji UN o promeni klime (UNFCCC).

Uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je, u saradnji sa Programom UN za razvoj, pripremilo Predlog Drugog nacionalnog izveštaja R. Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime.

Foto Zoom Jagodina

S obzirom na multisektorsku prirodu problema klimatskih promena, a u cilju efikasnijeg izveštavanja prema UNFCCC-u Vlada Republike Srbije je, u novembru 2014. godine, formirala Nacionalni savet za klimatske promene u čijem radu učestvuju predstavnici institucija Vlade, lokalnih samouprava, naučne i stručne javnosti, kao i organizacija civilnog društva.

POP VOLLEY JAGODINSKI ODBOJKAŠKI KLUB

Podsećamo da je Prvi izveštaj Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime (INC) Vlada usvojila i podnet je UNFCCC-u 2010. godine. Prvi dvogodišnji ažurirani izveštaj Republike Srbije (FBUR) dostavljen je UNFCCC-u 2016. godine. Izrada ovog izveštaja Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime realizovana je kroz projekat finansiran iz Globalnog fonda za životnu sredinu. Projekat je sprovelo Ministarstvo/Odsek za klimatske promene u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj.

Lovato auto gas Jagodina -Dejan Nakić
Vaše eventualne komentare i sugestije na Predlog Drugog nacionalnog izveštaja R. Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime, uz relevantna objašnjenja, možete dostaviti do 10. aprila 2017. godine putem e-maila info@klimatskepromene.rs.
Preneto sa sajta:

 

Related posts