STUDENTI U CENTRU PAŽNjE

Print Friendly, PDF & Email

Studenti u centru pažnje .

U Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija u Ćupriji, 4. april, Dan studenata obeležen je dodeljivanjem nagrada najboljim studentima koji su na svih šest studijskih programa škole ostvarili najbolji prosek na studijama.

POP VOLLEY JAGODINSKI ODBOJKAŠKI KLUB

Obeležavanje 4. aprila Dana studenata i sećanja na demonstracije studenata u Beogradu 1936. godine zbog jačanja fašizma u Nemačkoj i ubistva studenta prava Žarka Marinovića, studenti danas, ovaj dan dočekuju sa puno prava i obaveza.
Studenti kao partneri u procesu visokog obrazovanja uključuju se u donošenje odluka o unapređenju i kvalitetu studija. Novim Zakonom o visokom obrazovanju realizuje se potreba da se studenti uključe u upravljanje i odlučivanje na fakultetima i visokim školama. Studentski parlament je najviši oblik studentskog predstavljanja.

Foto Zoom-Studio Jagodina

Prava studenata od kvalitetnog školovanja i kvalitetnih uslova studija za sve studente, obrazovanje na jezicima nacionalnih manjina, samoorganozovanje i izražavanje sopstvenog mišljenja, aktivnog učešća u donošenju svih odluka, samo su deo u nastavnom procesu koji studentima pruža mogućnost da uvek budu u cenru pažnje.
Prava i obaveze studenata, svode se na ispunjavanje nastavnih obaveza, poštovanje opštih akata i prava zaposlenih i drugih studenata na fakultetu i visokoškolskoj ustanovi.

Lovato auto gas Jagodina -Dejan Nakić

Sve ono što imaju studenti u Evropi, imaju i studenti u Srbiji.
U Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija u Ćupriji, 4. april, Dan studenata obeležen je dodeljivanjem nagrada najboljim studentima koji su na svih šest studijskih programa škole ostvarili najbolji prosek na studijama.

Davidov Kalupi-10 popusta do Uskrsa

V.D. direktora ove visokoškolske ustanove, dr sci.med. Hristos Aleksopulos, profesor strukovnih studija ističe da je škola sve svoje resurse usmerila u obrazovanje i rad sa mladima, jer u svom radu želimo da odgovorimo zahtevima koje nameće kontinuirano i kvalitetno učenje uz efikasanost studiranja.
Poštujemo studentska prava jer studenti predstavljaju izuzetno značajnu kategoriju stanovništva i buduće nosioce promena u društvu.
Na Dan studenata, 4. april, v.d. direktora dr sci.med. Hristos Aleksopulos predajući najboljim studentima vaučere za odlazak na Balkan fun koji se održava u Paraliji, Grčka od 28. aprila do 2. maja, rekao je da se škola aktivno uključuje u sve vannastavne aktivnosti studenata.
Do sada je na raznim studijskim programima diplomiralo preko 6000 studenata, koji su kao visokoobrazovani zdravstveni stručnjaci zaposleni su u svim zdravstvenim ustanovama širomom naše zemlje i bez nostrifikacije diplome nalaze posao u inostranstvu.
U ovoj visokoškolskoj ustanovi poštuju se prava studenata, a studentski parlament preko svojih predstavnika aktivno učestvuje u radu škole, naglašava v.d. direktor škole Aleksopulos.
19 godina rada škole garancija je da će i generacije studenata koje će se narednih godina upisivati u Visoku medicinsku školu strukovnih studija u Ćupriji, biti zadovoljne jer su izabrali pravu školu za svoje obrazovanje.
Studenti su bili i ostaju temelj ovog društva.
Srećan 4. april – Dan studenata!
Pres služba VMŠSS Ćuprija

Related posts