POLICAJAC JE U SLUŽBI GRAĐANA, NE POLITIKE

Print Friendly, PDF & Email

POLICAJAC JE U SLUŽBI GRAĐANA, NE POLITIKE

Politički subjekti se smenjuju izbornim procesom, policijski službenik ostaje da radi svoj posao, da se propisanim sredstvima bori za svoja prava i da pre svega bude u zaštiti građana i njihove imovine, bez obzira na pripadnost bilo kojoj političkoj opciji.

Lovato auto gas Jagodina -Dejan Nakić

Nezavisni policijski sindikat Srbije je već nekoliko puta napominjao da se pojedine aktivnosti Policijskog sindikata Srbije pod plaštom borbe za prava policijskih službenika koriste u svrhu političke promocije i sticanja beneficija isključivo pojedinaca. Sada se ide korak dalje pa se, pored očigledne zakonske regulative, policijski službenici javno pozivaju da uzmu učešće u političkoj kampanji. Sve se to čini uz obećanje da će sindikat pravno zaštititi svakog pojedinca koji se ogluši o propise Ministarstva unutrašnjih poslova.

Davidov Kalupi-10 popusta do Uskrsa

Ovim saopštenjem se potpuno ograđujemo od bilo kakve politike i političke aktivnosti, jer podsećamo sve da je policijski službenik pre svega u službi naroda, a ne bilo koje političke partije. Politički subjekti se smenjuju izbornim procesom, policijski službenik ostaje da radi svoj posao, da se propisanim sredstvima bori za svoja prava i da pre svega bude u zaštiti građana i njihove imovine, bez obzira na pripadnost bilo kojoj političkoj opciji.

Zlatna prehrambena boja Davidov kalupi Jagodina

Svako suprotno delovanje od ovoga je štetno po policijskog službenika kao pojedinca, a zatim i za ugled celokupne bezbednosne strukture kojoj pripada. Policijski službenik dužan je da bude u pripravnosti i kada nije u uniformi i da spreči bilo kakvo kršenje zakona. Tako i kada su političke aktivnosti u pitanju ne sme se zaboraviti da i kada je policijski službenik u civilu i dalje je pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova.

Press NPSS

Related posts