Dveri: Milojević obezbedio „Pireus banci“ uticaj na Vrhovni kasacioni sud

Print Friendly, PDF & Email

Dveri: Milojević obezbedio „Pireus banci“ uticaj na Vrhovni kasacioni sud

Tvrdnje Dragomira Milojevića predstavljaju apsolutnu laž  i vrhunsko licemerje 

Ko sme taj i može -Dveri

Skandalozna tvrdnja predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomira Milojevića, koju je izneo na jučerašnjoj konferenciji, da on nema nikakvih saznanja da je bilo ko od sudija izložen političkom ili bilo kakvom pritisku prilikom donošenja odluka, predstavlja apsolutnu laž i vrhunsko licemerje.
Prvo pitanje na koje sudija Milojević treba da odgovori jeste – da li se iščlanio iz Srpske napredne stranke i da pokaže ispisnicu. U suprotnom, osim što nečasno obavlja svoju funkciju, morao bi u skladu sa zakonom da bude razrešen. Dragomir Milojević je jedan od 650 sudija i tužilaca koji su se učlanili u Srpsku naprednu stranku kada 2009. godine nisu reizabrani. Kada su ponovo izabrani imali su obavezu da se iščlane iz ove stranke. Prema zakonu oni ne mogu da obavljaju funkciju sudije ili tužioca i da budu članovi političkih organizacija, a ukoliko to čine, to je razlog za razrešenje.

Jagodina news pošaljite vest

Drugi razlog zbog kojeg predsednik Vrhovnog kasacionog suda treba da bude razrešen jeste što je omogućio „Pireus banci“ da kupi uticaj na postupanje ovog suda u predmetima koji se tiču ove poslovne banke. Sudija Milojević treba da objasni javnosti Ugovor o poslovnoj saradnji koji je, u ime Suda, potpisao sa pomenutom bankom.

Naime, „Pireus banka“, zaključila je ugovore o poslovnoj saradnji sa nekoliko sudova na teritoriji Beograda – sa Vrhovnim kasacionim sudom 11. avgusta 2015. godine, sa Trećim osnovnim sudom 27. januara 2015. godine, sa Drugim osnovnim sudom 21. avgusta 2014. godine, kao i sa većim brojem sudova van Beograda. Ovim ugovorima, „Pireus banka“ nudi brojne povlašćene uslove kreditiranja („sa povoljnim kamatnim stopama i uslovima fleksibilnijim od komercijalnih uslova banke“) zaposlenima u sudovima, pre svega sudijama, i to samo dok imaju svojstvo stalno zaposlenih u sudu.

Treba imati u vidu, da je Treći osnovni sud u Beogradu mesno nadležan za postupanje u parničnim postupcima protiv tuženih koji imaju prebivalište ili sedište na teritorijama opština Zemun i Novi Beograd, a većina poslovnih banaka, među kojima i „Pireus banka“, imaju sedište na području opštine Novi Beograd. Takođe, Vrhovni kasacioni sud, kao najviša sudska instanca u Republici Srbiji, odlučuje po svim vanrednim pravnim sredstvima, uključujući reviziju u parničnim postupcima, a pošto se stara i o ujednačavanju sudske prakse, onda vrši značajan uticaj na veliki broj pojedinačnih pravnih situacija i sporova.

Skandalozno je da sud ulazi u ovakvu vrstu poslovnih odnosa. Na ovaj način ugrožena je nezavisnost i objektivnost ovih sudova – „Pireus banka“ ima direktan uticaj na njihovo postupanje jer veliki broj zaposlenih, posebno sudija, ima kredite po povlašćenim uslovima u ovoj banci.

Davidov Kalupi-10 popusta do Uskrsa

Još jedna koruptivna afera koja ukazuje na spregu banaka i pravosudnih organa, a koju su poslanici Dveri obelodanili, odnosi se na zloupotrebu položaja direktora Bezbednosno – informativne agencije Aleksandra Đorđevića. On preko svoje advokatske kancelarije vrši pritisak na pravosudne organe i kupuje povoljne sudske odluke za klijente koje zastupa njegova kancelarija, a pored ostalih, to su poslovne banke. Nemoguće je da sudija Milojević nema nikakvih saznanja o ovim koruptivnim radnjama, jer je to javna tajna.

Đorđevićeva advokatska kancelarija nalazi se na platnom spisku većeg broja poslovnih banaka, kao i drugih lica koja su zainteresovana da preko ove kancelarije kupuju povoljne sudske odluke u postupcima u kojima učestvuju. Pre imenovanja za direktora Bezbednosno-informativne agencije, Aleksandar Đorđević bavio se advokaturom, kao partner u advokatskoj kancelariji “Đorđević – Vasiljević – Bogdanović“.

Nakon izbora na funkciju direktora BIA, njegova advokatska kancelarija je pod imenom „Vasiljević – Bogdanović“ nastavila sa radom ojačana snažnim političkim uticajem Đorđevićeve nove pozicije koju zloupotrebljava kako bi obezbedio povoljan ishod sudskog postupka za svoje klijenate. Reakcije države nema jer su potplaćeni svi, odnosno, klijenti svoju zaštitu plaćaju advokatskoj kancelariji i partneru Aleksandru Đorđeviću, pojedincima iz vladajućeg režima i njihovim slugama u pravosuđu koji izvršavaju naloge.

Pozivamo građane da se na predstojećim izborima suprotstave Vučićevom režimu i da glasaju za pravnu i uređenu državu, jake institucije, zaštićene građane, za budućnost naše dece i Srbije.

Informativna služba Srpskog pokreta Dveri

Related posts