Škola fudbala “FER PLEJ”

Škola fudbala “FER PLEJ” Škola fudbala “FER PLEJ” je počela sa radom prvog februara 2017god., ima oko 40 članova uzrasta od 5 do 14 godina. Cilj postojanja naše škole je pravilan psihofizicki razvoj dece, i usmeravanje ka pravim sportskim i životnim vrednostima Cilj škole fudbala je istovetan sa ciljem fizičkog vaspitanja, a to je da putem specifičnih nastavnih sadržaja i postupaka doprinose pravilnom fizičkom razvoju funkcionalnih sposobnosti, pozitivnih moralno-voljnih i drugih osobina ličnosti i da na taj način doprinese zdravlju, životnoj radosti, telesnoj i umnoj skladnosti i formiranju svestrane ličnosti.…

Read More