Donator “Hellenic Sugar Serbia”.u saradnji sa domom zdravlja iz Ćuprije otvorili ordinaciju u Visokoj medicinskoj školi u Ćupriji

Print Friendly, PDF & Email

Donator  “Hellenic Sugar Serbia”.u saradnji sa domom zdravlja iz Ćuprije otvorili ordinaciju u Visokoj medicinskoj školi u Ćupriji

U Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija u Ćupriji otvorena je stomatološka ordinacija za preventivne preglede studenata.

Načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević iV.D. Direktora dr sci. med. Hristos Aleksopulos

Ulaganje u obrazovanje je ulaganje u budućnost, a kada ulažemo u zdravlje mladih takođe ulažemo u budućnost, rekao je na otvaranju stomatološke ordinacije za preventivne stomatološke preglede dr sci. med. Hristos Aleksopulos, V.D. Direktora Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji.

Novo rukovodstvo Visoke medicinske škole strukovnih studija u Ćupriji, prepoznalo je potrebu da posle obavljenih 10.000 pregleda i 2.500 aktivnih kartona u saradnji sa Domom zdravlja u Ćupriji otvori stomatološku ordinaciju za preventivne preglede, koja će služiti isključivo mladima, kako studentima naše škole, tako i svim studentima Ćuprije.
Na osnovu Pravilnika o obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog obrazovanja, sadržajem i obimom preventivnih mera u oblasti stomatološke zdravstvene zaštite, koje se sprovode u visokoškolskim ustanovama, Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji među prvima u Srbiji otvorila je stomatološku ordinaciju zahvaljujući pre svega Domu zdravlja u Ćupriji, koji je opremio ordinaciju, stomatolozima koji će raditi u njoj i donatoru “Hellenic Sugar Serbia”.
Značaj preventivnih stomatoloških pregleda mladih je veliki jer iz Visoke medicinske škole strukovnih studija izlaze medicinski stručnjaci koji su osposobljeni da na pravi način u svom radu pruže medicinsku pomoć onima kojima je potrebna, zato u našoj školi, zdravlju naših studenata pridajemo veliku pažnju, naglasio je Aleksopulos.
Stomatološka ordinacija otvorena je na 8. mart, Dan žena, tako da je ova ordinacija na neki način poklon kako svim damama škole, tako i svim mladima Ćuprije.

V.D. Direktora dr sci. med. Hristos Aleksopulos predaje ružu dr Branka Marić Martinović, dir. Doma zdravlja

Press centar-Visoka medicinska škola strukovnih studija u Ćupriji

Related posts