TUŽBA ZA FALSIFIKOVANjE ISTORIJE ( Izveštava Boris Jovičić )

Print Friendly, PDF & Email

TUŽBA ZA FALSIFIKOVANjE ISTORIJE
( Izveštava Boris Jovičić ).

doseljavanje-slovena-na-balkansko-poluostrvo

Obaveštavamo Vas, da je advokat iz Moskve, dr Božidar Mitrović,
podneo tužbu protiv odgovornih u Ministarstvu prosvete Republike Srbije,
jer je u školama i na univerzitetima Srbije u nastavnom programu unesen falsifikat,
da su Srbi doseljeni na Balkan iz Rusije – u 6. i 7. stoleću posle Hrista.

On je u Kaznenom zakonu Srbije
označio koje odredbe ovog zakona određuju, da je takav
postupak kažnjiv. Dr Mitrović je naveo, da se istorijskom
nastavom i nastavom u drugim društvenim naukama, obmanjuju i
ostali Sloveni. U prvom redu, Rusi, jer u njihovom nastavnom
programu u školama i na univerzitetima piše – da su Rusi
stigli u Rusiju, u 7. stoleću posle Hrista, sa Balkana i iz Podunavlja.

Znači, ova tužba sadrži dve osnovne tačke-obmane:

1) Da su Srbii došli iz Rusije na Balkan

2) Da su Rusi došli u Rusiju sa Balkana i iz Podunavlja (u isto vreme)!

Dr Mitrović je naveo u tužbi svoja naučna istraživanja i
zaključke (i radove drugih naučnika) – da su Sloveni
starosedeoci Balkana i Sredozemlja, što je u Vama priloženoj
tužbi izostavljeno. Dr Mitrović je preporučio da svi oni koji
žele da podrže njegov korak, da i sami podnesu tužbu
Tužilaštvu Srbije, pri čemu mogu da koriste i ovaj deo njegove
tužbe, a mogu i sami da oblikuju svoju tužbu.
S poštovanjem, R. Ličina, ministar

REPUBLIČKOM JAVNOM TUŽIOCU SRBIJE
Nemanjina 22-26, 11000 Beograd

Krivična prijava protiv nepoznatih izvršilaca udruženih
radi propagiranja nemačke kolonijalne istoriografije po
kojoj su se Srbi navodno doselili na „Balkan“ sa Severa (a Rusi
navodno doselili sa PoDunavlja/Juga) pošto postoje osnovi
sumnje da delovanje ovih nepoznatih izvršilaca sadrži sve
elemente krivičnih dela predviđenih:
čl. 174 KZ – povreda ugleda srpskog naroda i ugleda SloVena,
čl. 307 KZ – ugrožavanje teritorijalne celine Srbije i
protivustavno otcepljenje dela teritorije Srbije,
čl. 383 KZ – uništavanje kulturnih ili istorijskih spomenika
ili drugih kulturnih dobara ili ustanova ili objekata koji su
namenjeni nauci, umetnosti i vaspitavanju,
čl. 370 KZ – genocid (srpskog naroda).
Molim Vas da u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku Srbije sprovedete sve
potrebne istražne radnje i pokrenete krivični postupak protiv nepoznatog kruga
lica i nepoznatih izvršilaca koji su udruženi (čl. 33 Krivičnog zakonika –
Saizvršilaštvo; čl. 35 KZ – pomaganje) i raspoređeni kao saizvršioci posebno u
sistemu javnog informisanja (čl. 38 KZ), u izdavačkim organizacijama (čl. 39 KZ) i
u sistemu obrazovanja radi propagiranja nemačke kolonijalne istoriografije,
po kojoj su se Srbi navodno doselili na „Balkan“ sa Severa (a Rusi navodno
doselili sa PoDunavlja/Juga) što je sve usmereno na:
povredu ugleda srpskog naroda i ugleda SloVena (krivično delo iz čl. 174
KZ),
2
ugrožavanje teritorijalne celine Srbije i protivustavno otcepljenje dela
teritorije Srbije (čl. 307 KZ)
Očigledno je da se postojeća dogmatska istoriografija održava (a preko nje
širi nenaučno učenje o navodnom doseljavanju Slovena na Balkan) samo
zahvaljujući udruživanju šire grupe izvršilaca udruženih i plaćenih od
inostranih tajnih i javnih struktura na propagiranju nemačke kolonijalne
istoriografije te postoje osnove sumnje da je njihovo udruživanje usmereno na
činjenje krivičnih dela predviđenih:
članom 174. Krivičnog zakona Srbije: povreda ugleda srpskog
naroda i ugleda SloVena,
čl. 307 Krivičnog zakona Srbije: ugrožavanje teritorijalne
celine Srbije i protivustavno otcepljenje dela teritorije Srbije,
jer se na propagiranju nemačke kolonijalne istoriografije o navodnom
doseljavanju Slovena na Balkan u VI veku baziraju i sve tendencije
proglašenja takozvanog nezavisnog Kosova (čiji je naziv izveden iz
istinskog naziva SloVena: Kolo(Venij)a/KosoVa), počev od vremena kada je
Vatikan preko katoličkog sveštenija Jiričeka ilirsko poreklo (koje su do
tada osnovano pripisivali Srbima, podstrekavajući ih na borbu protiv
Turaka) počeli da pripisuju takozvanim AlBancima/AlBenima, opisujući da
oni ipak ne govore ilirskim/SorVenskim jezikom.
Ova grupa saizvršilaca je usmerena na informativno i faktičko uništavanje
tragova i arheoloških nalazišta (koja su na Balkanu i van njega obuhvaćena pod
terminom Vinča/Vinčanska kultura), što je forma genocida srpskog naroda i
POTISKIVANjA SRPSKOG NARODA (sa Apenina, iz Male Azije a sada i sa
Balkana), metodima koje je:
Gaj Julije Cezar opisao u „Zapisima o Galskom ratu“,
Vatikan primenjivao protiv SloVena u Venetiji/Veneciji u toku
Papskih ratova merama izolacije Venecije od strane Kambrijske lige, koje
su bile prototip primene nezakonitih sankca UN protiv srpskog naroda
krajem dvadesetog veka.
RAT POJMOVIMA koji prati proces POTISKIVANjA je oblik uništavanja tragova
očiglednog KONTINUITETA KULTURE Srba i SloVena od vremena Lepenskog Vira
i Vinče, kada su SloVeni sebe nazivali KoloVeni i RAzSeni/Rod prvobitni, jer je
naša civilizacija bila i ostala civilizacija tolerantnosti različitosti
rodova za razliku od „teritorijalne civilizacije Rima“ po kojoj su „Svi građani
Rima – Rimljani“ koja je potisla koloVensku/sloVensku civilizaciju sa Apenina
509. godine pre nove ere kada je izvršen puč koji je u nauci poznat kao Rimska
revolucija.
Katastrofalno stanje arheološkog nalazišta Vinča i više mera usmerenih na
uništenje tragova Lepenskog Vira su samo jedna od posledica delovanja ovog
zločinačkog udruženja čije činjenje (i nečinjenje oficijelnih organa Srbije na
sprečavanju falsifikata) ima sve elemente krivičnog dela:
a) predviđenog čl. 383 KZ (uništavanje kulturnih dobara)
uništavanjem kulturnih ili istorijskih spomenika ili drugih
kulturnih dobara ili ustanova ili objekata koji su namenjeni nauci,
umetnosti i vaspitavanju u čijoj je funkciji:
zatvaranje Narodnog muzeja Srbije koji ne radi više od sedam godina (u
okviru čega su arheološki nalazi Vinče i Lepenskog Vira, koji se nalaze u
Muzeju, trebali da kamionima kojima se prevoze stvari diplomata da budu
prevezeni van teritorije Srbije),
3
zatvaranje Narodne biblioteke Srbije, koja ne radi već nekoliko godina,
organizovanje od strane Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu
naučnog skupa na kojem su pripadnici specijalnih službi iz SAD i Italije,
uz prisustvo naučnika iz mnogih zemalja – ne samo priznali postojanje
pisanih natpisa na arheološkim artefaktima Vinče, već i pokušali da
promene naziv Vinčanskog pisma i tragova Vinčanske pismenosti na
naziv PODUNAVSKO PISMO i pismenost, kakao se to pismo nikako ne bi
moglo povezati sa Vinčanskom kulturom KoloVena (SloVena),
b) predviđenog čl. 370 KZ (genocid: ko u nameri da potpuno ili
delimično uništi neku nacionalnu, etničku, rasnu ili versku grupu kao takvu
naredi da se grupa stavi u takve životne uslove koji dovode do potpunog
ili delimičnog istrebljenja grupe ili da se vrši prinudno preseljavanje, u
ovom slučaju preseljavanje Srba sa Kosova i Metohije, Republike Srpske
Krajine i Hrvatske),
Zbog svega rečenog, predlažem da se pokrenene krivični postupak i na osnovu
utvrđene krivične odgovornosti za svakog člana ovog zločinačkog udruženja izreknu
adekvatne mere predviđene Krivičnim zakonikom a posebno mere bezbednosti:
zabrane vršenja izdavačke delatnosti i poziva, dužnosti u oblasti obrazovanja
(čl. 79 i čl. 85 KZ) licima koja propagiraju nemačku KOLONIJALNU
ISTORIOGRAFIJU o navodnom doseljavanju SloVena na Balkan, najmanje pet
godina,oduzimanje (čl. 79 i čl. 87 KZ) predmeta (knjiga, brošura, novina) i imovinske
koristi od prodaje i plasmana predmeta (čl. 91 KZ) u kojima se propagira
nemačka KOLONIJALNA ISTORIOGRAFIJA o navodnom doseljavanju
SloVena na Balkan,
javno objave presude (čl. 79 i čl. 89 KZ) o kažnjavanju propagatora nemačke
KOLONIJALNE ISTORIOGRAFIJE o navodnom doseljavanju SloVena na
Balkan.
Smatraram da ne postoje osnovi da se na članove ove grupe ubuduće primeni čl.
176 KZ „o nekažnjavanju za krivična dela iz čl. 173 do 175 KZ“ za propagiranje
kolonijalne istoriografije ako je „dato u okviru ozbiljne kritike u naučnom,
književnom ili umetničkom delu u izvršenju službene dužnosti, novinarskog
poziva, političke delatnosti, u odbrani nekog prava, ako se iz načina
izražavanja ili drugih okolnosti vidi da nije učinjeno u nameri
omalovažavanja“ pošto više posle najnovijih otkrića ne postoje osnovi da bilo
ko poveruje u isitinitost onoga što je iznosio ili pronosio u vezi s NAVODNIM
NASELjAVANjEM SLOVENA NA BALKAN, odnosno s navodnim naseljavanjem Rusije
sa Balkana, jer su to notorne dogmatske gluposti i samo su deo strategije
demonizacije KoloVena i SloVena odnosno Srba, kakve su primenjivane i u vreme
demonizacijom ViniGota/ViziGota, čiji je naziv takođe nastao iz naziva KoloVena
odnosno koloVenskog Verovanja u GOD/Kolo kao večni Vaskrs prirode u toku GODine
dana.

Božidar Mitrović, doktor pravnih nauka
Advokat, član Moskovske advokatske komore
Predsednik Regionalne društvene organizacije OBJEDINjENjE SRBA

119313 Moskva, Leninski prospekt, d. 93, korp. 2, kv. 145
Tel. 007495 502 39 29 ,
u Beogradu 064 353 88 49

Preneto sa sajta:
IZVOR TEXTA

Related posts