KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU POVODOM PRVOG BROJA ČASOPISA “SRPSKA AKADEMSKA MISAO”

Print Friendly, PDF & Email

Časopis-“Srpska akademska misao”

Srpska akademska misao predstavlja časopis međunarodne orijentacije. Ovaj časopis ima za cilj popularisanje, razvijanje i unaprađivanje društvenih i humanističkih nauka.

 

U četvrtak, 9. marta u 11 časova u Internet centru gradske biblioteke dođite da  prisustvujete konferenciji za štampu na kojoj će jagodinskoj kulturnoj i naučnoj javnosti biti predstavljen prvi broj časopisa Srpska akademska misao.
Ispred izdavača, Narodne biblioteke u Jagodini, novinarima će se obratiti direktorka Vesna Crnković, a o ciljevima ovog naučnog časopisa govoriće glavni i odgovorni urednik doc. dr Dejan Dašić i zamenik glavnog i odgovornog urednika prof. dr Predrag Jašović.

[mks_pullquote align=”left” width=”800” size=”24” bg_color=”#20c0cc” txt_color=”#000000”]Časopis objavljuje radove na jezicima autora (srpskom- ćiriličnom i latiničnom pismu, engleskom, francuskom, nemačkom, ruskom, kao i na drugim jezicima). Časopis je otvoren za sva argumentovana mišljenja i ideologije. Empirijska istraživanja i teorijske analize u svim oblastima društvenih i humanističkih nauka od pođednakog su značaja i biće objavljeni, ukoliko po mišljenju recenzenta i redakcije zadovoljavaju naučne i zadatete tehničke kriterijume časopisa. Uredništvo i redakcija ne stoje iza iznetih ideja i stavova. Jedino se rukovodeći principom naučnosti, slobodom naučnog izražavanja i pluralizmom ideja.

U poslednjih desetak godina, u Srbiji se pojavio veliki broj časopisa, a vodeći se maksimom “da je pisanje privilegija, makar i samo citiranjem drugih”, mi ćemo podržati i naučno i stručno stvaralaštvo. Uredništvo će ostati otvoreno i za svaku vrstu stilskog i autorskog izražavanja koje populariše naučno, kulturno i umetničko promišljanje sveta, te donosi nova naučna otkrića i umetnička dostignuća u svetu i kod nas.

Ideju za pokretanje naučnog časopisa, urednik, Dejan Dašić je dobio još kao doktorand, a danas su se stekli uslovi da se pristupi materijalizaciji te ideje. S obzirom da je glavni i odgovorni urednik nastavnik na visokoj školi, kao i velika većina članova uredništva i recezenata, u tom smislu, jedna od osnovnih ideja časopisa je da pokloni posebnu pažnju mladim naučnicima i onima koji su rešili da krenu putem naučnog i stručnog usavršavanja. Zato će mladi naučnici, u glavnom uredniku i uredništvu uvek moći da pronađu blagonaklone, pre svega prijatelje, koji će biti uvek spremni da im pomognu i podrže.

Urednik časopisa se najtoplije zahvaljuje uvaženim kolegama, koji su mi bezrezervno dali podršku i svoje poverenje, prihvatajući ideju za pokretanje ovog časopisa i mesto u uređivačkom odboru, ili kao recenzenti.

Doc. dr Dejan Dašić[/mks_pullquote]

 

 

Dobro došli!

 

 

Related posts