Finansijska podrška porodicama i u 2017. godini

Print Friendly, PDF & Email

Finansijska podrška porodicama i u 2017. godini.

Odbornici Skupštine grada Jagodina, danas su na 6. sednici jednoglasno usvojili Predloge odluka o finansijskoj podršci porodicama i obolelima od malignih bolesti.

Mesto gde se Srbija najbrže razvija

Odlukom o finansijskoj podršci porodicama, u cilju povećanja nataliteta, utvrđuje se pravo na finansijsku podršku nezaposlenim porodiljama i trudnicama koje ispunjavaju uslove iz odluke u iznosu od 12.000 dinara mesečno, kao i nezaposlenim roditeljima novorođene dece u iznosu od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti. Shodno odredbama ove odluke, usvojena je i podrška porodicama za pogrebne troškove koje je utvrđeno u visini od 200 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Odbornici Skupštine grada Jagodina takođe su jednoglasno usvojili i Odluku o finansijskoj podršci obolelima od malignih bolesti, gde se kao vid socijalne pomoći utvrđuje pravo na jednokratnu finansijsku pomoć u iznosu od 5.000 dinara, a ukoliko se radi o nezaposlenom ili maloletnom licu, odboreni iznos se uvećava za 100%.

Na 6.sednici Skupštine grada data je saglasnost na Statute javnih preduzeća i ustanova, na set akata iz obezbeđivanja javnog osvetljenja, saobraćaja i građevinskog zemljišta i komunalnih delatnosti. Data je saglasnost i na Izveštaje o radu za 2016. godinu, kao i na programe poslovanja i finansijske planove za 2017. godinu Javnih preduzeća, ustanova i organizacija. Usvojen je i predlog Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za grad Jagodinu za 2017. godinu, predlozi akata iz oblasti rada lokalne samouprave, kao i set akata iz oblasti urbanizma.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o osnivanju Kancelarije za mlade, Odluka o prestanku važenja Fonda solidarne stambene izgradnje, Odluka o utvrđivanju načina i uslova dodele poslovnog prostora u javnoj svojini grada Jagodine u zakup ili na korišćenje političkim strankama, udruženjima i organizacijama.

Data je saglasnost i na Izveštaj o radu za 2016. godinu i Plan rada za 2017. godinu Gradskog štaba za vanredne situacije grada Jagodine.

Preneto sa sajta:
IZVOR TEXTA

Related posts