Za vrednost jedne pljeskavice policajac rizikuje svoj život ?

Print Friendly, PDF & Email

Za vrednost jedne pljeskavice policajac rizikuje svoj život ?

“Ne derbi idemo strahujući za svoje živote “-izjavio je Miloš Jelenković, predsednik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije.

Novi derbi, novo rizično okupljanje i čuvenih 150 dinara dnevnice za policijske službenike. Prema uredbi iz 2015. Godine za obavljanje zadatka van radnog mesta policijskom službeniku sleduje nadoknada od 150 dinara, i to samo ako na zadatku na kom je rešenjem raspoređen provede duže od 12h. Ako je taj period kraći, dobija pola dnevnice, odnosno 75 dinara.

 

Šta vi možete uraditi sa 150 dinara danas ? Policijskom službeniku je to novac kojim je plaćeno njegovo angažovanje, ali i novac koji treba da pokrije sve njegove troškove u toku današnjeg angažovanja. Ključni detalj koji se mnogo puta zanemari je da policijski službenici za 150 dinara rizikuju svoje živote.

Davidov kalupi Jagodina

Pojedini pripadnici policije pređu danas stotine kilometara i od ranog jutra su raspoređeni na ulicama kako bi mogli da spreče divljanje obesnih huligana, ali i njihove međusobne sukobe. Starešine ih povremeno obiđu da provere da li je svako na svom mestu i vrate se u svoje kancelarije. Građani ih sa podozrenjem gledaju, jer su zahvaljujući javnosti koja je izdvojene negativne primere stavila u prvi plan policijski službenici generalno izgubili ugled u društvu. U svemu tome zaboravljeno je da oni u dotrajaloj uniformi, obući sumnjivog kvaliteta i za novac za koji većina stanovništva ne bi obavljala najbanalnije poslove čuvaju red i mir izlažući svoje živote opasnosti.

Za novac za koji ne možete da kupite pljeskavicu na kiosku policijski službenik rizikuje svoj život. Naši pripadnici policije imaju najniže dnevnice u regionu, a susreću se sa istim obavezama i problemima kao i njihove kolege iz okruženja. Zašto je život naših policajca obezvređen ?“ istakao je Miloš Jelenković, predsednik Nezavisnog policijskog sindikata Srbije.

Related posts