RIOIS 2016 – Regionalna inkluzivna omladinska inicijativa Srbije

Print Friendly, PDF & Email

RIOIS 2016 – Regionalna inkluzivna omladinska inicijativa Srbije

POZIV ZA VOLONTERE-JAVNI DOGADJAJ NA GRADSKOM TRGU U JAGODINI

Udruženje studenata sa hendikepom

Omladinski kreativni centar OKCE Jagodina je partner na projektu “RIOIS 2016 – Regionalna inkluzivna omladinska inicijativa Srbije” koji realizuje Udruženje studenata sa handikepom uz podršku Ministarstva Omladine i sporta Republike Srbije.

Projekat se prvenstveno odnosi na pokretanje aktivnosti koje bi doprinele zajednici kada je u pitanju ophođenje prema osobama sa hendikepom i njihovo aktivno uključivanje u sve sfere društva.
Pozivate se da SUTRA U 12h (04.03.2017.god ) uzmete aktivno učešće na javnom dogadjaju koji ce biti organizovan na gradskom trgu u Jagodini i na kom će biti sprovedene brojne aktivnosti koje su usmerene na podizanje svesti šireg gradjanstva kada je u pitanju položaj osoba sa hendikepom u lokalnoj zajednici.

DAVIDOV KALUPI

Udruženje studenata sa hendikepom počelo je se realizacijom projekta Regionalna inkluzivna omladinska inicijativa Srbije 2016 – RIOIS 2016 čiji je glavni finansijer Ministarstvo omladine i sporta, a uz sufinansiranje iz redovnih programskih linija.
Partneri u realizaciji projekta su Kancelarija za mlade Kikinda, Kancelarija za mlade Subotica, Kancelarija za mlade Obrenovac, Omladinski kreativni centar OKCE Jagodina, Kancelarija za mlade Novi Pazar, Denizen – Centar za građanski aktivizam.
Projekat je posvećen uključivanju mladih sa hendikepom u omladinski život. Projektom se vrši osnaživanje omladinskih aktivista sa ciljem da efikasno doprinesu uključivanju mladih sa hendikepom u realizaciju programa i rada omladinskih organizacija, a kroz obuku za organizovanje servisa podrške i vršnjačke podrške za mlade sa hendikepom, odnosno razvoj inkluzivnih praksi u omladinskim organizacijama i njihovo budžetiranje u planiranju aktivnosti.

Jagodina news -dopisnik-saradnik
Jagodina news pošaljite vest

Cilj projekta je razvoj i uspostavljanje praktične podrške mladima sa hendikepom u radu udruženja koja sprovode omladinske aktivnosti i razvoj njihovih kompetencija.
U projektu se realizuju edukativne aktivnosti, dva trodnevna redionalna treninga za aktiviste omladinskih organizacija, trening radionice za mlade sa hendikepom, okrugli stolovi i javne akcije u šest lokalnih zajednica, konferencija i aktivnosti posvećene promociji projektnih ciljeva i aktivnosti.

Projekat će trajati do 14. Marta 2017.godine.

Related posts