Izložba Belovode u Jagodini

Print Friendly, PDF & Email

Izložba Belovode u Jagodini

Belovode- lokalitet Vinčačke kulture  u jagodinskom Zavičajnom muzeju 28/2/2017 godine 

Izložba Belovode u Jagodini 01.03.2017.
novinar: Dejan Milošević
snimatelj: Saša Jović
montaža: Vesna Dobrosavljević Đukanović
proizvodnja: Kopernikus RTV Jagodina

Arheološka izložba

Arheološka istraživanja na lokalitetu Belovode kod Petrovca na Mlavi odvijaju se neprekidno od 1994. godine. Za sedamnaest godina rada na terenu prikupljen je brojan i raznovrstan arheološki materijal. U kulturno-hronološkom smislu ovo veliko naselje pretežno pripada vinčanskoj kulturi i trajalao je od 5400. do 4600. godnie pre n. e.
Izložba pokretnih arheoloških nalaza obuhvata predmete za svakodnevnu upotrebu: keramičke posude, koštane predmete, alatke od kamena i kremena, zatim predmete ritualnog karaktera: antropomorfne i zoomorfne figurine, priveske – amulete, neke tipove posuda korišćenih u ritualne svrhe itd. Fotografije sa terena ilustruju neke interesantne situacije kao i pokretne nalaze onako kako su nađeni ’’in situ’’ (na mestu) na terenu. Uz tekst koji prati vizuelni materijal izložbe posetiocima je približeno vreme i način življenja iz perioda mlađeg kamenog doba.

O značaju ovog velikog naselja vinčanske kulture svedoči međunarodni projekat između Narodnog muzeja u Beogradu i Univerzitetskog koledža u Londonu, koji se realizuje od prošle godine, u trajanju od tri godine.

Related posts