Belovode-NOVA OTKRIĆA

Print Friendly, PDF & Email

Belovode-NOVA OTKRIĆA

Belovode- lokalitet Vinčačke kulture  u jagodinskom Zavičajnom muzeju 28/2/2017 godine 

 

Saradnja jagodinskog Zavičajnog  muzeja  sa Zavičajnim muzejom iz Petrovca na Mlavi rezultirala je sutrašnjim otvaranjem veoma lepe izložbe Belovode-NOVA OTKRIĆA.

This slideshow requires JavaScript.

Arheološka izložba

Arheološka istraživanja na lokalitetu Belovode kod Petrovca na Mlavi odvijaju se neprekidno od 1994. godine. Za sedamnaest godina rada na terenu prikupljen je brojan i raznovrstan arheološki materijal. U kulturno-hronološkom smislu ovo veliko naselje pretežno pripada vinčanskoj kulturi i trajalao je od 5400. do 4600. godnie pre n. e.
Izložba pokretnih arheoloških nalaza obuhvata predmete za svakodnevnu upotrebu: keramičke posude, koštane predmete, alatke od kamena i kremena, zatim predmete ritualnog karaktera: antropomorfne i zoomorfne figurine, priveske – amulete, neke tipove posuda korišćenih u ritualne svrhe itd. Fotografije sa terena ilustruju neke interesantne situacije kao i pokretne nalaze onako kako su nađeni ’’in situ’’ (na mestu) na terenu. Uz tekst koji prati vizuelni materijal izložbe posetiocima je približeno vreme i način življenja iz perioda mlađeg kamenog doba.

Jagodina news pošaljite vest

O značaju ovog velikog naselja vinčanske kulture svedoči međunarodni projekat između Narodnog muzeja u Beogradu i Univerzitetskog koledža u Londonu, koji se realizuje od prošle godine, u trajanju od tri godine.

Otbaranje izložbe je 28/2/2017 godine u 19 časova u Zavičajnom muzeju u Jagodini .

Related posts