Subvencije za prevoz djaka u opštini Paraćin

Vesti Paraćin-Youtube kanal
Print Friendly, PDF & Email

Subvencije za prevoz djaka u opštini Paraćin

 

Služba prosvetne, zdravstvene,socijalne i boračke zaštite opštine Paraćin,produžila je rok za prijem zahteva i dokumentacije za ostvarivanje prava na subvencionisani prevoz u  drugom polugodištu i to odličnih,vrlo dobrih i dobrih učenika Paraćinskih srednjih škola, koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Paraćin do utorka 21.februara.Posle održanih roditeljskih  sastanaka i dostavljanja spiskova škola sa podacima o uspehu učenika u prvom polugodištu  primljeno je oko 160 zahteva.

Slađana Vasić iz službe prosvetne,zdravstvene,socijalne i boračke zaštite je izjavila:

Ove godine ćemo imati više učenika koji će koristiti besplatan prevoz.Najviše imamo učenika iz četvrte godine.

Jedan od uslova za vrlo dobre i dobre je da su prihodi porodice manji od minimalne republičke zarade koja je u januaru bila 22 880.dinara,a procenti subvencije  od 50,60 i 85 posto,zavise i od katastarskog prihoda koji ne mogu biti veći od 2 hektara,odnosno od 2-3 hektara uz izjavu da niko od članova porodice ne radi u inostranstvu.

Osim obnavljanja zahteva učenika koji su  pravo na subvencije koristili u prvom polugodištu,na osnovu odličnog i vrlo dobrog uspeha,zahteve za drugo polugodište predaju učenici prvog razreda.

Zahtevi se popunjavaju u kancelariji 4,uz fotokopije lične karte roditelja i karte sa identifikacijom,odnosno markice za tekući mesec.Potrebna je i kopija tekućeg računa na koji se refundira ceo iznos karte ili procena za koje je ostvareno pravo po rešenju nadležne službe

Slađana Vasić iz službe prosvetne,zdravstvene,socijalne i boračke zaštite je izjavila:

Ako je neko odličan ima 100 posto popusta i plaća mu se ceo iznos na karti,a ostali se određuju po uspehu.

Zahtevi i dokumentacija koji se dostave posle produžetka roka biće obrađeni kao dopune,a oni koji ne stignu do kraja ovog meseca mogu se javiti od prvog marta za subvencionisani prevoz  u tom mesecu.

Pripremili:Aleksandra Đorđević,Dobrica Marković,arhivski snimci

 

 

Related posts