Obaveštenje o upisu dece u prvi razred osnovne škole na teritoriji grada Jagodine

Print Friendly, PDF & Email

Obaveštenje o upisu dece u prvi razred osnovne škole na teritoriji grada Jagodine

Ove godine u PRVI razred osnovne škole obavezan je upis dece rođene 2010.godine i dece koja do kraja 31.08.2017.godine, navršavaju šest i po godina života.

Prvi_razred

Prijavljivanje dece za upis u prvi razred osnovne škole vršiće se od 01.marta do 30.aprila 2017.godine.

Prijavljivanje vrši roditelj – staratelj, u prostorijama Gradske uprave za društvene delatnosti, Kralja Petra I broj 6, prizemlje, kancelarija broj 18. Sa sobom poneti ličnu kartu.

Gradska uprava za društvene delatnosti

Gradska uprava za društvene delatnosti obavlja poslove koji se odnose na dečiju, socijalnu i boračko-invalidsku zaštitu, obrazovanje, primarnu zdravstvenu zaštitu, sport i omladinu, kulturu, prihvat, smeštaj i zbrinjavanje izbeglih, prognanih i raseljenih lica, informisanje iz svoje nadležnosti, investicije i druge poslove iz nadležnosti grada u oblasti društvenih delatnosti.

U Gradskoj upravi za društvene delatnosti obrazuje se:
Odsek za obrazovanje, kulturu, informisanje i sport
Odsek za zdravstvo, socijalnu politiku i društvenu brigu o deci

U okviru odseka za zdravstvo, socijalnu politiku i društvenu brigu o deci obrazuje se:
Služba za društvenu brigu o deci
Odsek za investicije

Related posts