Bahatost privatnih izvršitelja nad građanima Srbije

Print Friendly, PDF & Email

Bahatost privatnih izvršitelja nad građanima Srbije!

07. februara (utorak) u 10 časova, ulica Koste Glavinića 20- ugao sa Ruskom (preko puta Sajma) u Beogradu.

[mks_pullquote align=”left” width=”800” size=”24” bg_color=”#dd0000” txt_color=”#ffffff”]Sutra u 10 ,30 ide live sa skupa sa stranice
https://www.facebook.com/jakasrbija.igorjaksic/ [/mks_pullquote]

Dođite i pomozite !

 AKCIJA “ŽIVI ZID”, VERUJEMO DA CE SE GRADJANI SPONTANO OKUPITI I STATI UZ NAS I SVOJIM PRISUSTVOM SPREČITI PROTIVZAKONITO I PROTIVUSTAVNO ISELJENJE PORODICE KOJIMA JE OTETA KUĆA IAKO NISU DUŽNICI OD STRANE PRIVATNOG IZVRŠITELJA.

 PRIVATNI IZVRŠITELJ se oglušio o Rešenja suda, i nekretninu prodao na javnoj licitaciji. Time je učinjeno nekoliko krivičnih dela od strane PRIVATNOG IZVRŠITELJA i to:

1. PROTIVZAKONITA NAPLATA – čime je izvršena naplata dugovanja od lica koje nije dužnik suprotno Rešenju suda da navedena nekretnina ne može biti predmet izvršenja jer nije vlasništvo dužnika.
2. ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA koja se ogleda u tome da je PRIVATNI IZVRŠITELJ koristeći svoj službeni položaj i ovlašćenja postupio suprotno ciljevima službe i na taj način je naneo štetu vlasnicima nekretnine, suprotno REŠENJU SUDA DA JE IZVRŠENJE NA POMENUTOJ NEKRETNINI NEDOPUŠTENO.
3. NESAVESTAN RAD U SLUŽBI – PRIVATNI IZVRŠITELJ je kršenjem zakona i nepoštovanjem sudskog rešenja, znajući da nekretnina ne može biti predmet izvršenja, suprotno svim pravilima službe nekretninu proglasio sredstvom izvršenja, čime su povređena prava vlasnika nekretnine.
4. PREVARA – PRIVATNI IZVRŠITELJ je zloupotrebivši službeni položaj i ovlašćenja izvršio prevaru lica koja su licitirala pri prodaji nekretnine, jer ih je doveo u zabludu prikrivanjem činjenica da nekretnina ne može biti predmet izvršenja.

Sve informacije na:
Narodna Jaka Srbija
Bulevar Despota Stefana br.105
11000 Beograd
011 4095643
email: jakasrbija,info@gmail.com

S poštovanjem,

informativna služba 

“Narodna Jaka Srbija “

Related posts