U Paraćinu popisano više od 2000 objekata

Print Friendly, PDF & Email

U Paraćinu popisano više od 2000 objekata

U novom roku, do sredine marta, utvrđenom uredbom resornog ministarstva, lokalne samouprave bi trebalo da obave popis bespravno izgrađenih objekata na svojim teritorijama.

legalizacija-objekata

U opštini Paraćin, izuzimajući gradski deo naselja, takvih je oko 7.500 hiljada, prema grubim procenama stručnih službi, gde se pošlo od činjenice da retko koje seosko domaćinstvo ima dozvolu za izgradnju i da svako poseduje minimum dva objekta, a po Zakonu o ozakonjenju iz 2015. godine, predmet popisivanja su svi objekti građeni od čvrstog materijala. Do sada je popisano više od 2.000, a ekipe popisivača posle Buljana, nastvaljaju popis u Šaludovcu, Dankovu, obodima grada i širem centru.

Related posts