Centar za socijalni rad Paraćin-subvencije za prevoz starih lica u 2017

Print Friendly, PDF & Email

Centar za socijalni rad Paraćin-subvencije za prevoz starih lica u 2017

Opštinsko veće je na 95. sednici zaključilo raspravu o Predlogu rešenja o visini iznosa za subvenciju prevoza za stara lica u 2017. godini.

 U predlogu rešenja o visini iznosa za subvenciju prevoza za stara lica u 2017. godini utvrđeno je da lica od 75 godina i starija, koja imaju prebivalište na terotoriji opštine Paraćin, imaju pravo na subvenciju prevoza u prigradskom linijskom prevozu od strane opštine Paraćin, u iznosu od 80 odsto od cene, a lica između 65 i 75 godina starosti pravo na subvenciju u iznosu od 40 odsto od cene.

 Odeljenje za finansije i budžet dalo je mišljenje da se sredstva mogu obezbediti unutar ukupnog finansijskog plana Centra za socijalni rad. Na ime subvencija za prevoz starih lica, ukoliko bi njihov iznos ostao isti, opština će morati da izdvoji preko Centra za socijalni rad oko 16 miliona dinara, ukoliko namerava da broj korisnika subvencija zadrži na istom nivou, kao i u prethodnoj budžetskoj godini, stoji u izveštaju navedenog Odeljenja. Ukupan broj korisnika koji je imao ove subvencije u toku prošle godine bio je, prema izveštaju Centra za socijalni rad, 1105.

 Što se tiče razmatranja Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na pomoć za unapređenje uslova stanovanja i pomoć pri rešavanju stambenog pitanja, u njemu su navedeni uslovi, način, kriterijumi i postupak ostvarivanja prava na materijalnu pomoć i za izbor korisnika. Taj pravilnik biće razmatran i na narednim sednicama veća. 

Related posts