31 01 2017-Stručni saradnici najavljuju 10. sportsku zimu u Paraćinu

Print Friendly, PDF & Email

31 01 2017-Stručni saradnici najavljuju sportsku zimu  u Paraćinu

Sportski savez opštine Paraćin je prvi u okrugu osnovao Savez za školski sport opštine i preneo nadlžnost realizacije programa pkolskog sporta na njega. Na taj način posredno je oformljena i jaka strukovna organizacija koje je okupila profesore fizičkog vaspitanja opštine. Sportski savez opštine Paraćin ima člana u Upravnom odboru Saveza za školski sport Srbije. Na nivou Pomoravskog okruga, dugogodišnjim vršenjem funkcije Koordinatora okruga, Savez dodatno afirmiše i podstiče razvoj školskog sporta ne samo na lokalu, već i šire . Najvažniji zadatak Sportskog saveza je dalji rad na sistemskom utvrđivanju zdravstvenog statusa sportista u skladu sa Zakonom o sportu. Stim u vezi nastavljena je ugovorna saradnja sa Zdravstvenim centrom Paraćin kojim su svim registrovanim sportistima i takmičarima u sistemu školskog sporta sa teritorije opštine Paraćin obezbeđeni lekarski pregledi. Sve troškove pregleda preuzeo je Sportski savez opštine Paraćin.

Related posts