Počelo primanje zahteva za budžetske subvencije

Print Friendly, PDF & Email

Počelo primanje zahteva za budžetske subvencije

Centar za socijalni rad u Paraćinu je počeo sa primanjem zahteva za 80% budžetskih subvencija za utrošenu vodu i iznošenje smeća socijalno ugroženog stanovništva Paraćina tj. 55% subvencionisanje računa za vodu ostalih kategorija stanovništva .Zoran Djordjević -administrativni radnik u centru za socijalni rad u Paraćinu  je izjavio da na subvenciju od 55%  na vodu  imaju skoro svi gradjani Paraćina . 

 Centar za socijalni rad
Direktor: Biljana Milenović – Stojanović, dipl. sociolog
Adresa: Kragujevačka 4
Telefon: 035/563-739
email: biljanamstojanovic@gmail.com

Related posts