ZIMSKI RADOVI U VAŠEM VOĆNJAKU

Print Friendly, PDF & Email

ZIMSKI RADOVI U VAŠEM VOĆNJAKU

Voćne vrste se u ovom periodu nalaze u stanju mirovanja tako da trenutno i nema mnogo posla u voćnjacima.

Krečenje stabla voćnjaka

krečenje stabala

Sada bi bilo korisno da se prekreče debla, mada ,da bi ta agrotehnička mera imala smisla trebalo ju je sprovoditi još pre kraja decembra meseca, dok su voćke još u fiziološkom mirovanju. Na ovaj način bi smo sprečili prerano kretanje sokova u stablu kao i pucanje kore. Stabla treba okrečiti od podnožja stabla do prvih ramenih grana smešom kreča, soli i sumpora (5 kg, kreča 0.5 kg soli, 0,5 kg sumpora u 15 L vode).

Zaštita od glodara i divljači

Zaštita od glodara

Sem toga, posebno u mlađim zasadima voća ,naročito jabučastog, trebalo bi sprovesti zaštitu od glodara i nekih krupnijih divljači.Veliku štetu u ovom periodu izazivaju srne i jeleni kao i zečevi koji se hrane korom voća.

Najbolji način zaštite voćnjaka jeste ograđivanje same parcele, zaštita stabla mrežicama kao i tretiranje nekim preparatima odbojnog mirisa.

Uklanjanje ostataka polomljenih i zaraženih grana

Takođe ,voćnjak treba pripremiti za rezidbu koja treba da počne sa kraja zime a priprema se sastoji u tome da se iznose grane koje su oštećene, polomljene, zaražene moniliozom kao i drugim patogenima.Grane treba spaliti nakon iznošenja iz voćnjaka a isti je slučaj i sa lišćem koje se nalazi u voćnjaku.

Zimska zaštita plavim prskanjem

Plavo-prskanje

Već krajem zime treba izvršiti plavo prskanje voća odgovarajućim preparatima i na taj način znatno smanjiti opasnost od patogena u narednoj vegetaciji. Pre prskanja preparatima je potrebno pročitati uputstvo za njihovo korišćenje. Sa praznom ambalažom proizvoda se mora postupati u skladu sa zakonom (bezbedno odlaganje).Prvi termin za prskanje je kad sa stabala opadne 70% lišća, temperatura treba da je iznad 10 °C.

Prilikom prskanja voća potrebno je da se stabla dobro nakvase, pa se iz tog razloga koristi i izraz da su voćke okupane.

Sredstva za ovo prskanje su uglavnom na osnovi bakarnih jedinjena i plavičaste su boje pa se zato najčešće i koristi naziv plavo prskanje. Preparati se najčešće kupuju gotovi, ali se mogu pripremiti i kod kuće mešanjem odgovarajućih sastojaka.

Zaštita voća od mraza

Zaštita voćaka od mraza

Mraz je još jedan problem od kog treba zaštititi voćke tokom hladnijeg perioda godine. Ovde je bitno povesti računa o mikroklimi terena gde zasnivamo voćnjak. Ukoliko odaberemo sorte koje cvetaju značajno kasnije od perioda prolećnih mrazeva, značajno ćemo sebi olakšati posao.Postoje razlike među voćnim vrstama u pogledu otpornosti na niske temperature, ali ima i razlike među sortama kad je otpornost u pitanju.Postoje preventivne mere od kojih su najnačajnije održavanje pravilne forme krošnje bez preterane bujnosti, kao i ne iscrpljavanje voćke preteranim rodom. To je jedan od razloga zašto se vrši proređivanje plodova.

Zimska zaštita voćaka od mraza je najznačajnija u periodu kada kreće vegetacija. Ovde ne vreba opasnost samo cvetove koji se otvore, već šteta nastaje i na već zametnutim plodovima. Mere zaštite se svode na sprečavanje cvetanja ili ako je taj proces krenuo na sprečavanje temperature u voćnjaku da se spusti na kritičnu temperaturu.Sprečavanje cvetanja spada u primarnu zaštitu jer se zasniva na izboru odgovarajuće sorte za teren gde dižemo voćnjak. Od aktivnih mera za sprečavanje procesa cvetanja se koristi prskanje fitohormonalnim sredstvima. Takođe je primećeno da je uticaj mraza slabiji iznad neobrađenog zemljišta.

Od aktivnijih mera zaštite se radi pokrivanje biljaka agrotekstilom ako je manji broj u pitanju, zatim se radi orošavanje i paljenje vatri te mešanje vazduha. Ove sve mere imaju ograničenu mogućnost zaštite, ali kako se primenjuju u proleće često je to sasvim dovoljno.Kad prođe opasnost prolećnih mrazova treba pregledati voćke da bi se videlo imali na stablima većih oštečenja od mraza. Ukoliko se primete oštećenja, oštećeni deo ukloniti i obaviti ako je moguće podmlađivanje voćke kalemljenjem.

Kao što se može videti zimska zaštita voćaka se sastoji iz nekoliko niza aktivnosti na voćnjaku. Pravilnim postupcima tokom hladnijeg perioda možemo sebi značajno olakšati rad kada krene vegetacija i rast plodova.

Dopisnik Jagodina News :    Darko Jevremović-agronom

Related posts