U susret adekvatnoj socijalnoj zaštiti LGBT osoba i njihovih roditelja

Print Friendly, PDF & Email

U susret adekvatnoj socijalnoj zaštiti LGBT osoba i njihovih roditelja

Asocijacija DUGA iz Šabca u saradnji sa kancelarijom za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije a koji finansira ambasada kraljevine Holandije ,organizuje napredni trening za stručne radnike i radnice u sistemu socijalne zaštite koji su akreditovani pod rednim brojem 158.pod nazivom „ Napredni trening za rad sa seksualnim i rodnim manjinama i njihovim porodicama u sistemu socijalne zaštite .

 Dosad su na 46 treninga, edukovali 983 osobe ( što je 38% od svih stručnih radnika u Srbiji ), iz 146 centara za socijalni rad (CSR) i 3 centra za porodični smeštaj i usvojenje u Srbiji.

Asocijacija DUGA je do sada  edukovala 38% od ukupnog broja stručnih osoba koje u Srbiji rade u oblasti socijalne zaštite,te smatra da je potrebno kroz medijsku kampanju, obavestiti LGBT osobe i njihove porodice o ovom edukovanom osoblju, bilo kroz terenski rad, putem web sajtova, tv i radiskih emisija i intervjua za štampane medije.

Asocijacija DUGA nastavlja uspešnu saradnju sa centrom za porodični smeštaj i usvojenje iz Ćuprije kroz edukaciju stručnih radnika /ica za rad sa seksualnim manjinama i njihovim porodicama.Obuka obuhvata razradu sistema monitoringa i evaluacije u centrima za socijalni rad koji su prošli osnovne treninge Asocijacije DUGA a u cilju praćenja kvaliteta usluga pruženih LGBT osobama i njihovim porodicama.

Related posts